Preliminärt program för Nationella Donationsmötet den 30 - 31 mars år 2023

Mötet modereras av Anna Nergårdh, specialistläkare i kardiologi och internmedicin, som tidigare lett den statliga utredningen om god och nära vård. Anna har tidigare varit engagerad i donationsfrågan i Region Stockholm. 

Ladda ner fullständigt program: 
30 mars
31 mars 

Organisatörer Regionalt donationscentrum Stockholm – Gotland: 

Cecilia Arfwedson  
Charlotte Stenmark 
Jenni Jarsäter 
Johanna Elftman 
Karin Hildebrand 
Linda Gyllström Krekula 
Maria Söderström 
Mie Johansson 
Ylva Andreasson