Kontakt

 

Kontaktuppgifter

Har du frågor kring anmälan, boende mm kontaktar du: rdc.karolinska@regionstockholm.se
 

Generella frågor

Kontakta administratör Regionalt donationscentrum Stockholm- Gotland, Charlotte Stenmark på: rdc.karolinska@regionstockholm.se