Om ni har några frågor vänligen kontakta oss på scifest@uu.se.