SciFest 2021 – Bokningsguide för lärare

Välkommen till vetenskapsfestivalen SciFest!

 

Välkommen till digitala SciFest – ett evenemang för alla vetgiriga som är hungriga på ny spännande vetenskap. På grund av den rådande pandemisituationen i världen har vi ersatt det tidigare fysiska evenemanget med en digital motsvarighet. Det nya formatet erbjuder nya möjligheter för form och innehåll men även möjlighet för fler än tidigare att kunna delta. Detta har vi försökt ta till oss när vi har riggat upp digitala vetenskapsfestivalen SciFest 2021. Hoppas du hittar många intressanta och spännande aktiviteter i vårt program, som får dig och dina elever att uppleva vetenskap på ett berikande sätt.

Här nedan följer instruktioner för hur du kan ta del av samt boka aktiviteter på digitala SciFest.
 

Digitala SciFest – så här är den uppbyggd

Likt en traditionell fysisk mässa, innehåller den digitala mässan olika typer av aktiviteter. En del aktiviteter är fria för vem som helst att bekanta sig med medan några aktiviteter behöver förbokas och den traditionella scenen är ersatt med en livestreaming.

På den digitala mässan finns digitala montrar som man kan fritt besöka. Här kan man läsa sig till information, det kan finnas en intressant film att titta på, man kanske kan chatta med en forskare om man vill veta mer. Liveprogrammet består av olika programpunkter och denna kan vem som helst titta på via en streaming. Du väljer själv tidpunkt när du önskar göra ditt besök under evenemangsdagarna.

Bokningsbara aktiviteter är något som man har förbokat inför besöket. Efter bokning får man en länk tillskickat som man kopplar upp sig till möte med. Här träffar man en vald utställare eller forskare vid en vald tidpunkt. Utställaren har förberett en aktivitet som deltagarna kan delta i under denna bokade tid.

Gemensamt för alla är att alla behöver anmäla sig för få åtkomst av innehållet.
Allt deltagande är kostnadsfritt!

Några digitala begrepp att bekanta sig med:

 

Tänk först ut hur du och dina elever önskar delta!

Du som lärare behöver först ta ställning till hur du vill att dina elever ska kunna ta del av programmet och innehållet på digitala SciFest. Det finns två olika varianter att välja mellan och dina behov kommer att avgöra vad du väljer.

Du kan antingen välja ett deltagande som möjliggör att dina elever får en egen personlig inloggning till evenemanget där eleverna får ett mer självständigt deltagande. Denna lösning passar bra till distansundervisning. Vi rekommenderar denna lösning för gymnasieelever samt elever på högstadiet. För att komma vidare med denna typ av bokning, ta del av instruktion under rubrik 1.

Du kan också välja att enbart du som lärare bokar in din klass. Denna lösning passar bra för dig som har klassen samlad i klassrummet och tillsammans deltar via en länk. Här finns möjlighet att dela t.ex. en videolänk för enstaka elever som deltar hemifrån. Denna lösning innebär dock begränsningar för att eleverna på egen hand ska kunna ta del av övrigt utbud på SciFest. Vi rekommenderar denna lösning för mellanstadieklasser. För att komma vidare med denna typ av bokning, ta del av instruktion under rubrik 2.
 


 

1.
Individuellt, självständigt deltagande på distans/hemifrån
(rekommenderas för högstadie- och gymnasieelever)


Här väljer du som lärare att eleverna gör individuella bokningar som innebär att de kan delta självständigt på digitala SciFest. Rent fysisk kan man vara samlade gemensamt på skolan eller delta på distans/hemifrån. Här kan också eleven själv ansvara för att göra sin individuella bokning, i den mån man anser att det vara lämpligt.

Så här anmäler du dig och dina elever:
Om du ämnar göra registreringen själv, börjar du med att fylla i anmälningsformuläret, som du hittar under fliken ”Anmälan” på eventplattformen. Om eleverna ska göra sin anmälan själva behöver du förse dem med denna anmälningsinformation.

Anmälan är indelat i två steg:

Steg 1 Här börjar du med att fylla i elevens personliga uppgifter (namn, mailadress, namn på skola och klass etc.).

Notera:

Utöver den personliga länken finns det i bokningsbekräftelsen möjlighet att justera eventuella felskrivna kontaktuppgifter samt möjlighet att ändra bokade aktiviteter i efterhand. Besluta därför om eleven eller du som lärare ska motta bokningsbekräftelsen. Om du som lärare angett din mailadress behöver den personliga länken till SciFests digitala plattform distribueras till eleven. Eftersom länken är personlig bör den inte distribueras vidare till andra elever.

Steg 2 Här kan du i samråd med eleven välja att förboka aktiviteter genom att kryssa i de aktiviteter eleven önskar delta på. Om eleven endast önskar delta i aktiviteter på mässområdet hoppar du över detta steg och klickar du på knappen ”Summering”. I summeringsfliken finns en Boka-knapp för att slutföra bokningen till SciFest.

Om du som lärare har bokat ett pass för kategorin gymnasiet och där passet är ämnat för endast en samlad grupp/klass kan ni antingen samlas tillsammans med dina elever i ett klassrum/storbildsskärm, där ni kan delta genom en gemensam uppkoppling. Detta innebär att du anger dina egna personliga uppgifter i bokningen och väljer eventuella bokningsbara aktiviteter som du och din klass ska delta på. Ett annat alternativ, tex om ni inte vill/kan samlas gemensamt, är att du som lärare delar med dig av videolänken du fått i bokningsbekräftelsen till dina elever. Observera att videolänksdelning är endast tillåtet från lärare- > elev. Ej elev->elev.


Så här bokar du en aktivitet
Nedan kan du se hur en bokningsbar aktivitet kan se ut i anmälningsformulärets andra steg. Överst i aktivitetskortet presenteras namnet på aktiviteten. Vissa aktiviteter ges vid flera tillfällen och är därför numrerade i olika pass. Alla pass ges dock inte till samma målgrupp(er).

Under aktivitetens namn kan du se vilket datum aktiviteten går, vilken tid aktiviteten startar och slutar samt hur många återstående platser det finns till aktiviteten. Till höger i aktivitetskortet finns en ”Mer info”-knapp där du kan ta del av mer information om aktiviteten.


När en aktivitet har blivit fullbokad ser den ut enligt följande i anmälningsformuläret:Välj det du önskar delta i genom att kryssa i, klicka på ”summering”. I summeringsfliken klickar du på den gröna boka-knappen. Klart!

Notera:


Viktigt att tänka på angående delning av videolänkar!
Om en elev gjort en egen individuell bokning med sin egen mailadress kommer eleven att få ett eget mail med eventappen för att kunna ansluta till ett videomöte. Notera att inga videomöteslänkar får, i detta fall, distribueras vidare till andra personer. Utställarna har ett begränsat antal anslutningar till sina aktiviteter och vi vill därför undvika att personer som bokat en bokningsbar aktivitet inte kan ansluta till aktiviteten på grund av att obehöriga har ”tagit deras plats” i videomötet.

Däremot om du som lärare gjort en bokning för dig och din klass till en bokningsbar aktivitet som enbart riktar sig till exempelvis en klass kan du som lärare distribuera din videomöteslänk till en elev som, av någon anledning, behöver delta på distans.


För dig som inte förbokar aktiviteter
Det digitala mässområdet kommer bland annat att innehålla SciFest:s digitala mässmontrar som man inte behöver förboka som du som anmäld deltagare har möjlighet att ta del av. Här kan man, likt en vanlig mässa, besöka och ta del av utbudet som finns tillgängligt i aktivitetsmontrarna.

I mässmontrarna på den digitala mässan har utställarna valt om de vill erbjuda interaktivitet i form av en öppen chatt eller videomöten. Som anmäld deltagare till SciFest har du möjlighet att kommunicera med utställaren med det namn du angav när du gjorde din bokning. Ta chansen att ställa dina frågor eller kommentarer till utställaren.


För dig som förbokar aktiviteter
Inför SciFest kommer du att få ett e-mail innehållande en länk till SciFests digitala eventapp. Eventappen är extra viktig för dig som bokat dig till någon av de bokningsbara aktiviteterna. Detta eftersom appen är personlig och kommer innehålla en videomöteslänk till de bokningsbara aktiviteter du bokat dig till. På SciFests digitala eventapp kan du kontrollera vilket datum och vilken tid din bokade aktivitet startar. Du ansluter till din bokade aktivitet genom att klicka på videomöteslänken i eventappen.


Bokningsbekräftelsen är nyckeln till ditt deltagande!
Oavsett om du bokat dig/din klass till en bokningsbar aktivitet eller endast till mässområdet, kommer du att få en bokningsbekräftelse skickad till den mailadress du angav när du gjorde en anmälan. I bokningsbekräftelsen får du en länk som tar dig och din klass till SciFests digitala plattform för att ta del av vad SciFest har att bjuda på. Via bokningsbekräftelsen har du möjlighet att justera eventuella felskrivna kontaktuppgifter samt möjlighet att ändra bokade aktiviteter i efterhand. Du kan också avboka din anmälan. Observera att sista dag att ändra din bokning är 28 februari! Får du ingen bokningsbekräftelse, har någonting gått snett och då ska du kontakta support via scifest@uu.se.


Alla kan delta!
Tänk på att det digitala mässområdet är tillgängligt för alla under hela evenemangstiden. Denna del är även öppen för allmänheten där vem som helst har möjlighet att deltaga i. För åtkomst behövs bara en anmälan. Tipsa gärna vidare till kollegor, vänner och bekanta!


Frågor
Har du frågor om bokning och deltagande, läs gärna vår FAQ-sida som du hittar på eventplattformen eller kontakta oss på SciFest. scifest@uu.se2.
Gruppdeltagande tillsammans med läraren i ett klassrum
 (rekommenderas för mellanstadiet där bokning görs av läraren)


Här väljer du som lärare att skapa en klassgemensam inloggning åt dina elever som innebär att klassen deltar på SciFest via en gemensam länk. Denna lösning fungerar bra för tex deltagande med klassen samlad i ett klassrum med en storbildsskärm. Om någon enstaka elev deltar på distans, kan det lösas genom att läraren manuellt delar en videolänk till berörda elever. Denna lösnings nackdel är att klassens elever inte självständigt kan delta på digitala SciFest:s övriga utbud på distans/hemifrån. Det innebär att besök på den övriga delen av utbudet görs även gemensamt via storbildsskärm.

Så här anmäler du dig
Börja med att fylla i ett anmälningsformulär, som du hittar under fliken ”Anmälan” på eventplattformen.

Anmälningsformuläret är indelat i två steg
Steg 1 Här börjar du med att göra en anmälan genom att fylla i dina personliga läraruppgifter (namn, mailadress, namn på skola och klass etc.).

Steg 2 Därefter kan du ange om du/din klass önskar göra några förbokningar genom att kryssa i de bokningsbara aktiviteter du önskar delta på. Om du inte önskar delta på någon av de bokningsbara aktiviteterna, utan endast önskar delta i aktiviteter på mässområdet, klickar du på knappen ”Summering” för att i detta steg slutföra din bokning till SciFest.

Notera:

Så här bokar du en aktivitet
Nedan kan du se hur en bokningsbar aktivitet kan se ut i anmälningsformulärets andra steg. Överst i aktivitetskortet presenteras namnet på aktiviteten. Vissa aktiviteter ges vid flera tillfällen och är därför numrerade i olika pass. Alla pass ges dock inte till samma målgrupp(er).

Under aktivitetens namn kan du se vilket datum aktiviteten går, vilken tid aktiviteten startar och slutar samt hur många återstående platser det finns till aktiviteten. Till höger i aktivitetskortet finns en ”Mer info”-knapp där du kan ta del av mer information om aktiviteten.

När en aktivitet har blivit fullbokad ser den ut enligt följande i anmälningsformuläret:Välj det du önskar delta i genom att kryssa i, ange hur många ni är, klicka på ”summering”. I summeringsfliken klickar du på den gröna boka-knappen. Klart!

Notera:

För dig som inte förbokar aktiviteter
Det digitala mässområdet kommer bland annat att innehålla SciFest:s digitala mässmontrar som man inte behöver förboka som du som anmäld deltagare har möjlighet att ta del av. Här kan man, likt en vanlig mässa, besöka och ta del av utbudet som finns tillgängligt i aktivitetsmontrarna.

I mässmontrarna på den digitala mässan har utställarna valt om de vill erbjuda interaktivitet i form av en öppen chatt eller videomöten. Som anmäld deltagare till SciFest har du möjlighet att kommunicera med utställaren med det namn du angav när du gjorde din bokning. Ta chansen att ställa dina frågor eller kommentarer till utställaren.

 

För dig som förbokar aktiviteter
Inför SciFest kommer du att få ett e-mail innehållande en länk till SciFests digitala eventapp. Eventappen är extra viktig för dig som bokat dig till någon av de bokningsbara aktiviteterna. Detta eftersom appen är personlig och kommer innehålla en videomöteslänk till de bokningsbara aktiviteter du bokat dig till. På SciFests digitala eventapp kan du kontrollera vilket datum och vilken tid din bokade aktivitet startar. Du ansluter till din bokade aktivitet genom att klicka på videomöteslänken i eventappen.

Bokningsbekräftelsen är nyckeln till ditt deltagande!
Oavsett om du bokat dig/din klass till en bokningsbar aktivitet eller endast till mässområdet, kommer du att få en bokningsbekräftelse skickad till den mailadress du angav när du gjorde en anmälan. I bokningsbekräftelsen får du en länk som tar dig och din klass till SciFests digitala plattform som du som lärare surfar in på för att ta del av vad SciFest har att bjuda på. Via bokningsbekräftelsen har du möjlighet att justera eventuella felskrivna kontaktuppgifter samt möjlighet att ändra bokade aktiviteter i efterhand. Du kan också avboka din anmälan. Observera att sista dag att ändra din bokning är 28 februari! Får du ingen bokningsbekräftelse, har någonting gått snett och då ska du kontakta support via scifest@uu.se.

Alla kan delta!
Tänk på att det digitala mässområdet är tillgängligt för alla under helevenemangstiden. Denna del är även öppen för allmänheten där vem som helst har möjlighet att deltaga i. För åtkomst behövs bara en anmälan. Tipsa gärna vidare till kollegor, vänner och bekanta!

Frågor
Har du frågor om bokning och deltagande, läs gärna vår FAQ-sida som du hittar på eventplattformen eller kontakta oss på SciFest. scifest@uu.se

OBS! Tips om SciFest-kitet
För er som önskar utsmycka ert klassrum och fylla ut SciFest-upplevelsen på skolan, finns möjlighet för 200 klasser att beställa hem ett kostnadsfritt ”SciFest-kit”. Ange detta i samband med er anmälan, så skickas detta kit med posten till er. Observera att sista dag att beställa denna är 16/2.


Viktiga datum att som lärare hålla koll påVälkomna!

Team SciFest