Har du frågor angående SciFest?
På denna sida har vi samlat några av de vanligaste frågor vi får angående SciFest. Om du inte hittar ditt svar nedan är du välkommen att kontakta oss på scifest@uu.se

 

Vanliga frågor:

Jag har bokat en aktivitet, hur kommer jag in till aktiviteten?
Några dagar innan evenemanget kommer alla som har bokat aktiviteter få länkar tillskickade via e-post.
 

 

Jag fick ingen bokningsbekräftelse på min anmälan/bokning. Hur gör jag då? 
Då har du troligen matat in en felaktig e-postadress, vänligen kontakta 
scifest@uu.se.
 

Jag har inte fått något mail med SciFests eventapp för att kunna ansluta till mina bokningsbara aktiviteter. 
Då har du troligen matat in en felaktig e-postadress när du gjorde din registrering/bokning, vänligen kontakta scifest@uu.se.

 

Vad är det för skillnad mellan att göra en individuell bokning för eleverna alternativt att göra en gemensam klassbokning?
När elever deltar på mässområdet med en individuell bokning kan de kontakta/chatta med forskare i eget namn. Med en gemensam bokning sker all kommunikationen med utställarna genom lärarens bokningslänk. Med en gemensam bokning är det att föredra att gruppen tar sig runt bland aktiviteterna gemensamt. Om flera elever använder lärarens länk och en utställare blockerar en elev pga olämpligt beteende, blir effekten att alla elever som använder samma länk blir blockerade. 
För bokningsbara aktiviteter genererar en bokning en unik inloggningslänk.Om eleverna ska delta själva är det bästa om de bokar in sig själva i bokningssystemet. Detta är att föredra för elever från högstadiet och gymnasiet. En gemensam klassbokning är bättre om läraren planerar att visa aktiviteten på en storskärm i klassrummet.  


Jag har gjort en gemensam klassbokning, men önskar att släppa eleverna fritt i mässområdet. Är det möjligt?
Ja, det är möjligt. Om en lärare först gjort en gemensam klassbokning så kan man lösa det genom att varje elev gör en egen anmälan
 bara till mässområdet. På det viset får varje elev en unik inloggningslänk till mässområdet. Se även svaret på föregående fråga. 


Hur hanterar ni om personer beter sig olämpligt i exempelvis en chatsituation?
Utställaren som administrerar en chatt kan blockera en användare och radera opassande inlägg. Arrangören kan blockera användare som beter sig olämpligt. Om det trillar in många opassande chattinlägg kan vi som eventansvariga ta beslutet att stänga chattmöjligheten
 som utställarna har i sina digitala mässmontrar helt. Detta vill vi i största möjliga mån undvika, eftersom vi då förlorar en del av den interaktiva möjligheten på det digitala mässområdet.


Vad kan hända om en elev har distribuerat sin videomöteslänk till sin bokningsbara aktivitet till andra?
Risken med att obehöriga ansluter till en aktivitet de inte bokat sig till, är att personer som bokat aktiviteten inte kan ansluta till videomötet. Detta eftersom utställarna har begränsade platser i sina videomötesverktyg. Se därför till att inte sprida era bokningslänkar.