SciFest arrangeras av Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet och har flera medfinansiärer och samarbetspartners.
SciFest finansiärer och samarbetspartners 2021 är: