PRESENTATION AV BOKNINGSBARA AKTIVITETER FÖR HÖGSTADIET

På denna sida finner du en beskrivning av alla bokningsbara aktiviteter som riktas mot Högstadiet. Bokningen av dessa aktiviteter öppnar den 4 februari kl. 16 och stänger den 28 februari kl. 23.59. 

För att se en översikt över när aktiviteterna ges klicka på någon av följande länkar: Översikt av aktiviteter i excel-format (i denna kan du själv filtrera utifrån dina egna behov, filen laddas ned till din dator) eller Översikt av aktiviteter i pdf-format (översikt ordnad efter datum och tidsordning, filen öppnas i en ny flik i din webbläsare). 

 

”Sopracet” – var med och tävla med matrester i tanken på bilen!

Är det din klass som vinner sopracet? Er uppgift är att samla organiskt avfall (t ex bananskal och kaffesump) minst en dag hemma eller i skolköket och göra en lista på vad och hur mycket som slängs och av hur många personer. Ni skickar sedan in klassens bidrag till oss och vi räknar ut hur mycket biogas det blir. De tio bidrag som ger mest biogas kommer att representeras av en bil som tävlar i ett digitalt racerlopp som ni kan följa från klassrummet.

Vi vill ge eleverna en chans att reflektera över sortering av organiskt avfall och betydelsen av att skapa kretslopp och att återanvända värdefulla resurser. Aktiviteten tydliggör också kopplingen mellan det matavfall de själva slänger och den biogas som bilar/bussar kör på.

Du kan anmäla din klass fram till den 23 februari, sedan stänger bokningen för denna aktivitet. Det är för att ni ska ha tid att utföra aktiviteten och rapportera in resultaten innan SciFest. När du anmäler din klass till aktiviteten får du exakta instruktioner på hur det går till.

Denna aktivitet kommer att vara en del av live-programmet och sändas med start på torsdag den 4 mars kl. 10.

Aktiviteten ges på: Svenska

 

Chipsspelet

Tur och skicklighet ger dig bättre skörd. Forskare på SLU har skapat ett spel där du odlar två grödor: potatis och raps. Målet är att få ut så många chips som möjligt. Hur skörden blir beror på många saker. Inte minst vädret. Under spelets gång träffar du på pollinerande insekter, daggmaskar, växtsjukdomar, ogräs med mera och får lära dig vilken betydelse de har för din skörd.

Aktiviteten ges på: Svenska

 

Creative coding for kids!

Want your 9-14 year-olds to learn Python in a truly fun way? Join imagiLabs for an introductory programming workshop. Using "matrix coding," participants will master colorful animations! [Note: Session will be in English. imagiLabs apps are available for iOS and Android devices, and also a web app for desktop option.]

This activity is booked by a whole class.

Aktiviteten kan ges på: Svenska eller Engelska

 

Cure Me!: an antibiotic resistance game

This is an activity about the suprising global problem of antibiotic resistance. This workshop introduces the visitors to basic knowledge about bacteria and antibiotics through two activities: 1. watch a pre-recorded video teaching the main concepts of what bacteria are and come from, how they can make us sick, how we use antibiotics, and why bacteria become resistant to antibiotics; and 2. play of table top game with our guidance to learn about antibiotic treatment, resistance evolution and outcomes.

This activity is booked by a class (not individually).

Aktiviteten ges på: Engelska

 

"Dax för brax – nygammal mat på våra fat för ett bättre klimat"

Vår matkonsumtion orsakar utsläpp av växthusgaser, näring och gifter och stora delar av jordens yta går åt att producera mat. Att äta fisk ger mindre utsläpp men har orsakat överfiske av vissa fiskarter. Om vi åt mer karpfisk, som till exempel braxen och mört som tidigare var vanlig mat, skulle vi kunna minska vår påverkan på jorden samtidigt som vi får bort näringsämnen från haven, men hur ska detta göras hållbart. Det är dax för brax!

Aktiviteten ges på: Svenska

 

Discoveries in the Valley of the Kings, Egypt

The Valley of the Kings has attracted attention, since the tombs where built more than 3000 years ago, of robbers, travelers, tourists and archaeologists. The most splendid event was the discovery of the tomb of Tutankhamun in 1922. The presentation will inform you about earlier discoveries of intact burials and my own excavations, as the Professor in Egyptology at Uppsla University, in the Valley of the Kings as well as other recent discoveries.

This activity is booked by a whole class.

Aktiviteten ges på: Engelska

 

Exploring the world of biomaterials, implant design and 3d-printing technology in the field of life sciences: Workshop 1: 3D-printing experiment.

Workshop 1: 3D-printing experiment. During this workshop you will learn about different additive manufacturing technologies used in the field of life sciences, in particular, you will be able to see one of our 3Dprinters in action during the bone model manufacturing process

Aktiviteten kan ges på: Engelska (med möjlig översättning på Svenska)

 

Exploring the world of implant design, biomaterials and 3d-printing technology in the field of life sciences: Workshop 2: Experiment on bone cements.

Workshop 2: Experiment on bone cements. Bone cements can be defined as a family of materials that consist of a powder phase and a liquid phase which, after mixing, form a plastic paste which has the ability to self-set once implanted in the body. They are widely used in different applications of orthopedic surgery. During this workshop we will be making the bone cement and share our knowledge about its most relevant clinical applications

Aktiviteten kan ges på: Engelska (med möjlig översättning på Svenska)

 

Exploring the world of implant design, biomaterials and 3d-printing technology in the field of life sciences: Workshop 3: Cell microscopy session.

Workshop 3: Cell microscopy session. Live-cell imaging aims to capture as much information as possible while maintaining cellular health. This information can take the form of images, fluorescent signals, cell location, motility and interaction. We will visit our set-up in the lab and share the experience of using this analysis method with you!

Aktiviteten kan ges på: Engelska (med möjlig översättning på Svenska)

 

Exploring the world of implant design, biomaterials and 3D-printing technology in the field of life sciences: Workshop 4: Implant puzzle.

Workshop 4: Implant puzzle. During this workshop you will learn about implant types for knee and hip replacement; we will also discuss about history of implant design, different implant types, current problems and achievements in the field of implant manufacturing and surgery.

Aktiviteten kan ges på: Engelska (med möjlig översättning på Svenska)

 

Exploring the world of implant design, biomaterials and 3d-printing technology in the field of life sciences: Workshop 5: Follow the researcher in the lab.

Workshop 5: Follow the researcher in the lab. During this workshop you will be able to join one of our scientists in the lab who is going to perform feeding live-cells session. You will also learn why do we have to grow and culture live cells and what kind of equipment is needed for this task.

Aktiviteten kan ges på: Engelska (med möjlig översättning på Svenska)

 

Fieldwork in Egypt by the Uppsala University

The presentation gives you insights into how the drilling of deep holes in the floodplain allows to understand where the river Nile was thousands of years ago and to find out where and how ships delivered huge statues (1000 t) and stones for temple building projects. We will also present recent discoveries of ancient graffiti in the desert and their meaning and explain how archaeologists document a royal tomb.

This activity is aimed to 1 class. 

Aktiviteten ges på: Engelska

 

Fråga en astronom – Ask an astronomer

Vad är ett svart hål? Hur många stjärnor finns det? Finns det utomjordingar? Varför har vi inte åkt till Mars? Vad skulle hända om jorden hade en måne till? Vad är solen gjord av? Fråga vilka frågor om rymden som helst – vi svarar på dem! >>What is a black hole? How many stars are there? Are there aliens? Why have we not gone to Mars? What would happen if Earth had another moon? What is the Sun made of? Ask any questions about space at all – we'll answer them.

Denna aktivitet bokas klassvis och riktar sig till 1 klass åt gången./This activity is booked by a whole class.

Aktiviteten kan ges på: Svenska eller Engelska

 

Från skogshuggare till gamer!

Vad använder man för maskiner för att ta hand om sin skog? Hur ska de vara utformade så de är skonsamma både mot naturen och människan? Det har forskare på Skogforsk tittat närmare på. Följ med på en föreläsning om maskiner i det svenska skogsbruket från den lilla motorsågen till de stora skördarna och allt där emellan. Vi tar även en blick in i framtiden, vad finns det för maskiner då? Skulle man kunna sitta hemma i soffa och köra skogsmaskiner med sitt playstation?

Aktiviteten ges på: Svenska

 

Full av energi - Vattenfallgymnasiet visar och har kul med vetenskap och teknik.

Vi gör olika experiment och pratar om energi, matematik, fysik, teknik, miljö. Ställ gärna frågor om allt möjligt.

Aktiviteten kan ges på: Svenska, Engelska eller Franska

 

Human Evolution: Extraktion av dna

En stor del av våra egenskaper påverkas av vår arvsmassa, vårt dna. Egentligen är vårt dna inte vårt eget, utan något vi ärvt från våra föräldrar, som i sin tur ärvt den av sina, osv. Dna är därför en rik källa för att förstå både våra egenskaper och vårt ursprung. Men hur går det faktiskt till att ta fram dna så det går att analysera? I denna aktivitet genomförs ett experiment live där dna extraheras från frukt, samtidigt som du lär dig principerna bakom experimentet.

Aktiviteten kan ges på: Svenska eller Engelska

 

Hur gammal är fisken?

Har du någonsin undrat över hur gammal fisken på din tallrik är? Och varför är det viktigt att veta just detta? Tillsammans undersöker vi en fisk och du får lära dig hur man åldersbestämmer fiskar.

Aktiviteten ges på: Svenska

 

Hur kan en falk vara närmare släkt med en sparv än med en hök?

DNA-forskning har avslöjat många tidigare helt oväntade släktskapsförhållanden hos fåglar och andra organismer. Denna aktivitet visar exempel på både stora skillnader och stora likheter som har utvecklats mellan olika fågelarter.

Denna aktivitet bokas klassvis och riktar sig till 1 klass åt gången.

Aktiviteten ges på: Svenska eller Engelska

 

Hur läser man hieroglyfer? – A Crash course

Hieroglyfernas mysterier har attraherat tusentals människor i århundraden. Under de senaste 200 åren har vi äntligen kunnat läsa och förstå hieroglyferna igen vilket har tillåtit oss att läsa texterna som de forna egypterna skrev. Det ger oss en chans att lyssna till deras egna ord och berättelser. I den här workshopen kommer du få knäcka koden och i slutet kunna skriva ditt namn i hieroglyfer.

Denna aktivitet bokas klassvis och riktar sig till 3 klasser åt gången.

Aktiviteten kan ges på: Svenska eller Engelska

 

Insidan av en mobiltelefon

Våra telefoner har blivit mindre och mindre, samtidigt som de fått allt fler avancerade funktioner. Hur kan man få plats med så mycket i en så liten sak? Här studerar vi hur man kan tillverka och använda system i mikroskala, där ett vanligt mått är en hundradel av ett hårstrås bredd. Vi undersöker hur en mobiltelefon ser ut på insidan, hur några delar av den fungerar och hur man gör för att tillverka så små strukturer, genom att visa några korta filmklipp och en livedemonstration.

Denna aktivitet bokas klassvis och riktar sig till 1 klass åt gången.

Aktiviteten kan ges på: Svenska eller Engelska

 

Kan den lilla spiggen bli farlig för stora gäddor?

En kortare föreläsning och diskussion med en forskare som arbetar med fisken i Östersjön. Föreläsningen handlar om den kraftiga ökningen av den lilla fisken storspigg i Östersjön, varför spiggen har ökat och vilka konsekvenser detta har för andra delar av ekosystemet, samt vad man kan göra för att hejda spiggens framfart. Föreläsningen avslutas med en kortare frågestund.

Aktiviteten kan ges på: Svenska eller Engelska

 

Kreativitet - ett digitalt skolprogram om hur riktigt bra idéer kan förändra världen

I vårt digitala skolprogram Kreativitet får eleverna att fundera över vad kreativitet är, med exempel från kända författare, forskare och fredsaktivister, men också hos sig själva. Genom filmer och kreativa övningar stimuleras till diskussion om kreativitet. Hur formas en kreativ miljö? Nobelpristagarnas arbete fungerar som tankeväckande exempel som understryker att den kreativa processen är högst individuell, men också att det finns idéer vi kan inspireras av för att göra världen bättre.

Denna aktivitet bokas klassvis och riktar sig till 1 klass åt gången.

Aktiviteten kan ges på: Svenska eller Engelska

 

Labba med framtiden: Bästa maten

Vad ska vi äta i framtiden? En film introducerar utmaningar och idéer om framtiden (maten, transporterna, städerna och parkerna). Sedan ges ett uppdrag inför SciFest att skapa framtidsbilder i det egna närområdet: Fotografera en miljö och skapa egna bilder av platsen i framtiden. Ladda upp bilderna i framtidslabbets karta och utforska andras framtidsbilder. Några klasser kan anmäla sig till en workshop och diskutera framtidsbilderna med forskare i SLU:s framtidslabb.

Denna aktivitet bokas klassvis och riktar sig till 1 klass åt gången.

Aktiviteten kan ges på: Svenska eller Engelska

 

Labba med framtiden: Gröna städer - är det science fiction?

Vad har gröna städer med science fiction att göra? En film introducerar utmaningar och idéer om framtiden (maten, transporterna, städerna och parkerna). Sedan ges ett uppdrag inför SciFest att skapa framtidsbilder i det egna närområdet: Fotografera en miljö och skapa egna bilder av platsen i framtiden. Ladda upp i bilderna i framtidslabbets karta och utforska andras framtidsbilder. Några klasser kan anmäla sig till en workshop och diskutera framtidsbilderna med forskare i SLU:s framtidslabb.

Denna aktivitet bokas klassvis och riktar sig till 1 klass åt gången.

Aktiviteten kan ges på: Svenska eller Engelska

 

Labba med framtiden: Smarta transporter

Hur ska vi resa och transportera saker i framtiden? En film introducerar utmaningar och idéer om framtiden – som lantbruk, mat, transporter, hållbart samhälle. Du får sedan i uppdrag att skapa framtidsbilder i ditt närområde. Du fotograferar något i närheten (t ex matbutik, parkering) och skapar egna bilder av platsen i framtiden. Bilder med förklaringar laddas upp med koordinater (mina kartor/google maps ed), där du också kan se andras framtidsbilder. Några klasser kan också vara med på bokningsbar workshop där vi diskuterar framtidsbilderna.

Denna aktivitet bokas klassvis och riktar sig till 1 klass åt gången.

Aktiviteten kan ges på: Svenska eller Engelska

 

Lotus effect (Hydrophobic surfaces)

Lotus leaves floating on water without drowning. Lotus surface is water repelling and resist wetting. The exciting point is that the water droplets are able to pick up dirt particles and remove them. This property relates to the Lotus surface structure. Are we able to prepare maerials with this property? Is it possible to use this effect in everyday life? Of course, we will check it out together in the workshop.

Aktiviteten kan ges på: Engelska

 

Miljödataprogrammering

I denna workshop får du lära dig mer om klimatet och varför programmering är ett så viktigt verktyg för att kunna göra analyser. Du får bl a plotta Keelingkurvan och undersöka variationen av koldioxidhalten vid forskningsstationen ICOS Svartberget! Vi visare er de nyutvecklade miljödataprogrammeringsuppdragen för högstadie/gymnasieelever som nu finns fritt tillgängliga på: https://lunduniversity.github.io/schoolprog-satellite/.

För att kunna delta i denna workshop behöver varje elever vars sin dator samt ett google-konto. Vid helklass i skolan: Ha mötet i storbild med projektor och låt eleverna sitta med sina datorer utan tillgång till mötet.

Denna aktivitet bokas klassvis och riktar sig till 1 klass åt gången.

Aktiviteten ges på: Svenska

 

Olika spår i skogen

I skogen lever många djur men de är inte så lätta att se. Men man kan lära sig mycket om djuren genom att studera deras olika spår och det gör forskarna på Skogforsk. En älg som kan vara över 2 m i mankhöjd och väga över 540 kg både rör sig, äter och bajsar i skogen. Genom att hänga med på vår föreläsning lär du dig vilka spår djuren kan lämna i skogen, hur du hittar dem och vad de säger om djuret. I slutet på föreläsningen finns det chans att ställa frågor och bli spårvinnare i vår frågesport.

Aktiviteten ges på: Svenska

 

Smittsamt - ett digitalt skolprogram om pandemier, virus och Nobelprisbelönade upptäckter

Epidemier och pandemier är en del av den mänskliga historien. I vårt digitala skolprogram Smittsamt går vi igenom hur sjukdomar uppstår, vad det är som orsakar dem och hur de har format vårt samhälle. Vi tittar på några centrala upptäckter i vetenskapshistorien som påverkat oss och vår syn på omvärlden. Eleverna får vara aktiva och läraren får med sig extramaterial tillbaka till klassrummet.

Denna aktivitet bokas klassvis och riktar sig till 1 klass åt gången.

Aktiviteten ges på: Svenska

 

Spanska - världsspråk och trendspråk

Med 470 miljoner modersmålstalare och som officiellt språk i 22 länder är spanska ett världsspråk. Hur låter spanskan i olika delar av världen? Följ med till spansktalande länder. Gissa dialekten! Hur skiljer sig orden? Varför förändras språket? Vårt sista resmål är Sverige. Hur är det att ha spanska som förstaspråk, andraspråk, arvspråk och skolspråk? Vad innebär flerspråkighet? Hur påverkas vi av att lära oss flera språk? Till sist får du veta hur man kan forska om muntligt språk.

Aktiviteten ges på: Svenska

 

Spåra maten från bonden till bordet

Hur produceras mjölk, ägg och kött? Vilka vägar tar råvarorna och hur lång tid tar det innan de hamnar på våra tallrikar? Det ska din klass ta reda på i den här aktiviteten där det viktigaste jobbet sker innan Scifest. Resultatet av ert (och alla andra klassers) arbete tas sedan upp i en livesändning på Scifest som ni kan följa i klassrummet.

Uppgiften: Klassen ska ha korta videosamtal med de olika aktörerna i livsmedelskedjan, som ni får kontakt med via oss. Ni börjar med ett videosamtal med en lantbrukare som berättar om sin produktion, och som sedan berättar vart hen levererar sin produkt härnäst i kedjan. Klassen får då ha ett videosamtal med nästa nämnda aktör i kedjan och så fortsätter ni fram till att ni nått butiken. När ni genomfört er spårning kan ni förhoppningsvis spåra råvarans väg genom processen, både geografiskt och hur lång tid det tar innan den hamnar i affären. Resultatet av spårningen skickar ni sedan in till oss och därefter diskuteras dessa i SciFests livesändning den 5 mars, tillsammans med en forskare från SLU som använder materialflödesanalys i sin matsvinnsforskning.

Du kan anmäla din klass fram till den 19 februari, sedan stänger bokningen för denna aktivitet. Det är för att ni ska ha tid att utföra aktiviteten innan SciFest. När du anmäler din klass till aktiviteten får du exakta instruktioner på hur det går till.

Aktiviteten ges på: Svenska 

 

Tre exempel på hur kemi kan användas för att undersöka klimatfrågor

Vi kommer att visa och samtala kring tre laborationer, som handlar om Arktis, Antarktis, världshaven och klimatet. Det blir en kombination av förinspelat material, sådant vi visar framför kameran och sådant ni kan göra tillsammans i klassrummet. Och, som sagt, diskussioner. Länk till motsvarande evenemang på Bolincentrets klimatfestival 2020: https://www.krc.su.se/om-oss/evenemang/filmade-klimatlaborationer-1.495159

Denna aktivitet bokas klassvis och riktar sig till 1 klass åt gången.

Aktiviteten ges på: Svenska

 

Träffa en Östersjöforskare

Aktiviteten inleds med en film om den fantastiska utställningen om Östersjön på Skansen, Baltic Sea Science Center. Därefter ges möjlighet att träffa en akvarist på Baltic Sea Science Center eller en Östersjöforskare från SLU eller Stockholms universitet. Här får du lära dej mer om Östersjön, hur den mår och varför, samt de framtida utmaningar som haven står inför.

Aktiviteten kan ges på: Svenska eller Engelska

 

Virtuella personer – hur verkliga är de?

På en webbplats som lanserades i början av 2019, så skapar Artificiell Intelligens (AI) porträttbilder av icke-existerande men ändå realistiska ansikten varje gång som webbplatsen uppdateras. Andra webbplatser visar på annat innehåll av den ofta fantastiska och kusliga realismen av ett AI-genererat innehåll. I den här föreläsningen fokuserar jag på de rättsliga följderna av när AI används för att skapa virtuella personer (mänskliga efterlikningar) inom områden som service, media (t. ex. virtuella influenser, nyhetsankare, skådespelare) och privatliv (dvs. ett virtuellt alter-ego baserat på en avliden närstående). Virtuella personer och deras anknytning till riktiga personer väcker komplexa juridiska och etiska frågor kring individualitet och kreativitet.

Aktiviteten ges på: Svenska

 

Växter blir sjuka, men hur påverkar det dem och oss?

Om hur växters svampar påverkar skörd och klimat.  Delta i forskning: undersök biodiversiteten i ett träd i en skog nära dig. Spela spelet.

Denna aktivitet bokas klassvis och riktar sig till 1 klass åt gången.

Aktiviteten kan ges på: Svenska, Engelska eller Franska