Det här är konferensen för dig som arbetar med eller är intresserad av juridiken kring offentlig upphandling och av hur regelverket om offentlig upphandling ska tolkas och tillämpas i praktiken.

Program för Upphandlingskonferensen 2022

Key Note Speakers

Professor Annamaria La Chimia, University of Nottingham, Great Britain
Professor Avv. Gabriella M. Racca, University of Turin, Italy   
Professor Michal Kania, Katowice University, Polen
Professor Chris Yukins, George Washington University, United States
Ass. Professor Mari Ann Simovart, Tartu University, Estonia
Barrister Michael Bowsher, King's Collage, Great Britain


NYHET Advokatseminarier NYHET
Vi har sex advokatbyråer som erbjuder fördjupade seminarier på aktuella områden.

BOKWALLRISLUND
Leverantörsbyte – en undantagsbestämmelse eller är det öppet för handel med upphandlade avtal?

Hannes Snellman
Uteslutning av leverantörer; när, hur och varför

Kastell
Hur ska upphandlade avtal/kontakt tolkas? - Reflektioner i kölvattnet av HD:s dom ”Ramavtalet”

Kilpatrick Townsend & Stockton
Ramavtal, Coopservice och framtiden

Moll Wendén
Gränser för komplettering och förtydligande av anbud

Vinge
Interimistiska beslut - regler, praxis och konsekvenser

 


NYHET Case-seminarier NYHET
Vi presenterar två case-seminarier som följer upphandlingar från ax till limpa.

Case 1 Foyen
Hyresvärdsupphandling

Case 2 
Byte av it-leverantör ur ett juridiskt perspektiv


Seminarier

Vi har även ett antal mycket intressanta seminarier med flera olika talare.

Nya upphandlingsregler den 1 februari 2021
Upphandling i Corona-tider, vad är nöd och vad är inte så bråttom
Säkerhetsskyddad upphandling - molntjänster och hemligheter
Avtalsfrågor
Offentlighet och sekretess
Kommunal avtalssamverkan, Hamburg revisited
CSR-krav - från bör till ska och i praktiken
Utvärderingsmodeller; relativa, absoluta och andra utvärderingsmodeller
Viktigaste praxisen på upphandlingsområdet

                     

Varmt välkommen!
 

 


 

Anmäl dig här!

Välkommen att anmäla dig till Upphandlingskonferensen 2022. 
I anmälningsavgiften ingår fika och lunch den 5 och 6 maj samt middag den 5 maj.
Pris per person 9500 kr ex. moms.

 

Anmälan


 


Nyhet!!! Vi streamar hela Upphandlingskonferensen om du inte kan delta IRL. Få tillgång till alla keynote speakers alla seminarier från soffan hemma. Väljer du att streama sänker vi avgiften med 2000 kr. 


Anmäl dig här!

Välkommen att anmäla dig till den digitala upplagan av Upphandlingskonferensen 2021. 
Pris per person 7500 kr ex. moms.

 

Anmälan

 

Programmet är preliminärt och kan komma att uppdateras under våren 2022.