Anmälningsinformation

Här hittar du all information om vad som ingår, hur du anmäler dig och vad det kostar.
Alla deltagare på Nationella Dricksvattenkonferensen och dess utställning måste vara registrerade oavsett om de deltar fysiskt eller digitalt.


Vad ingår vid fysiskt deltagande?


Vad ingår i det fysiska utställarpaketet?


Vad kostar det att vara med fysiskt?

Pris för anmälan beror på vilken deltagarkategori du tillhör och är per person. 

Deltagare Pris/person
Medlem  6 000kr
Företagspartner 8 600kr
Ej medlem 12 000kr
   
Utställare/monterbokning Pris/utställare
Medlem hos Svenskt Vatten 22 000kr
Företagspartner hos Svenskt Vatten 22 000kr
Ej medlem,
inte företagspartner/medlem hos Svenskt Vatten
30 000kr
   
Extra utställare
(person utöver den som ingår i utställarpaket)
Pris/person
Medlem (kommun/VA-bolag) 6 000kr
Företagspartner (företag/konsulter) 8 600kr
Ej medlem
inte företagspartner/medlem hos Svenskt Vatten
12 000kr
   
Socialt program Pris/person
Konferensmiddag 26 oktober
3-rätters middag inklusive dryck
800kr


Ovanstående priser är angivna exklusive moms.


Vad ingår vid digitalt deltagande?


Vad kostar det att vara med digitalt?

Deltagare Pris/person
Medlem    5 000kr
Företagspartner   7 600kr
Ej medlem 11 000kr
   

Med reservation för ändring vid för lågt antal anmälda deltagare digitalt.
Ovanstående priser är angivna exklusive moms.


Osäker på om din verksamhet är medlem eller företagspartner hos Svenskt Vatten?


När ska jag anmäla mig?

Anmälan öppnar 16 juni 2021.

Vi ser fram emot er anmälan senast den 20 oktober, 2021.


Hur anmäler jag mig?

Klicka på fliken Anmälan i menyn och välj önskad kategori för att komma till anmälningssidan. 


Med reservation för ändringar.