Frågor & svar
 

Är det kommunens storlek eller vattenverkets storlek som räknas? Kan vi delta även om vi inte har något vattenverk som försörjer 20 000 personer?
Det är hela kommunens storlek som räknas. Kranvattnet som kommunen ställer upp med skall tas från kommunens centralort, det blir således det vattenverk som försörjer centralorten som skall anges i anmälan.

Får kommuner som helt eller delvis köper vatten från vattenverk på annan ort vara med och tävla ändå?
Ja, alla kommuner kan vara med och tävla oavsett vart ert kranvatten kommer ifrån. Det är kommunen och inte vattenverket som tävlar.

Får man tävla med vatten från flera av kommunens vattenverk?
Det är kommunen som tävlar och ni kan inte lämna in fler än ett bidrag. Det kranvatten ni ställer upp med skall tappas i kommunens centralort, vilket avgör vilket av vattenverken som vattnet kommer ifrån.