DEMA18-cases - proces og kriterier
 
Jury
Under ledelse af juryformanden (m/k) sammensættes en jury med bred brancheviden og -erfaring. Juryen bedømmer indkomne cases og nominerer op til fem cases inden for hver kategori. Juryen afgør, om en indstillet case opfylder betingelserne for den tilmeldte kategori; hvis ikke, kan juryen flytte en case fra én kategori til en anden.
Blandt de nominerede aktiviteter kårer juryen vinderen i hver kategori. Der kåres ingen 2. og 3. placeringer.
Et medlem af juryen, der har haft forbindelse med en deltagende case eller har forbindelse med den deltagende virksomhed eller bureau, må betragtes som inhabil og afstå fra bedømmelsen af den pågældende aktivitet.
Vi præsenterer juryen senere på foråret.
INDSTILLING OG NOMINERING
 
Alle indstillede cases skal have møder eller events som et centralt element og leve op til bestemmelserne for de enkelte kategorier. Møde- og eventelementet kan enten fungere selvstændigt eller indgå som et delelement i sammenhæng med andre aktiviteter, som understøtter det overordnede formål.
Et møde eller event kan indstilles, såfremt det har været afholdt i 2017 af en dansk ejer eller aktør (leverandører, bureau o.a.). En case, som var indstillet til DEMA17, må ikke indstilles til DEMA18.
Nogle af de cases, som bliver nomineret, vil blive inviteret til at præsentere casen om eftermiddagen den 30. maj eller på et senere MPI-seminar for at dele viden og erfaring med andre. Ingen forretningshemmeligheder forventes afsløret, men det er afgørende, at DEMA handler om at løfte den fælles faglighed i mødeindustrien herhjemme.
En case indsendes af en virksomhed/organisation. Har denne en eller flere medarbejdere, som er medlemmer af MPI, er indstilling af casen gratis. Andre virksomheder/organisationer skal betale et administrationsgebyr på DKK 500 pr. case.
Der er ingen øvre grænse for, hvor mange cases den enkelte virksomhed/organisation kan indstille.
INDSTILLING
 
Juryens væsentligste grundlag for bedømmelse af den enkelte case er den skriftlige beskrivelse af henholdsvis strategi, idé og effekt (se nærmere under kriterier). Til at supplere og visualisere den skriftlige beskrivelse er indstilleren velkommen til at vedhæfte en video, billeder eller andet materiale (se nærmere nedenfor).
Det er hensigten at præsentere de nominerede cases på video under DEMA18.
Formkrav:
  • Tekst: (word- eller pdf-format), maks. 2 A4-sider layoutet, så vi kan læse det. DOWNLOAD VEJLEDNING TIL INDSTILLING HER. Dette er eneste obligatoriske produkt, der skal vedlægges indstilligen.
Derudover kan en indstilling indeholde en eller flere af følgende:
  • Video (mp4-format), maks. 90 sekunder.
  • Billeder (png- eller jpg-format), maks. 5 stk.
  • Opslag fra sociale medier, for eksempel links, fotos eller lignende (screen shots)
Hver indstilling må maksimalt fylde 100 mb i alt. Indstillingsfristen er 30. april.
Hvis du/I er i tvivl om noget i forbindelse med indstillingen, så ring til DEMA-sekretariatet på 39 30 38 73.
MPI-medlem: Du kan finde et link til upload-sitet i den invitation til DEMA du har modtaget pr. E-mail. 
Ikke-medlem: Hvis du ikke er medlem af MPI, koster det DKK 500 at indstille en case. Når du har betalt, får du en mail-bekræftelse med link til upload-sitet.
Kriterier
 
Bærende for bedømmelsen af indstillede cases til DEMA18 er de tre parametre strategi, idé, effekt. Disse er ligestillet, når juryen bedømmer den enkelte case. Det er op til indsenderen for hver enkelt case at tage højde for og redegøre for alle de aspekter og forhold, som har relevans og værdi for casen i forhold til strategi, idé og effekt.
Strategi
Her kan du præsentere virksomhed og eventuelt produkt. Udfordringen, som skulle løses. Eventuel analyse. Formål og mål. Målgruppe. Den strategi/retning, der blev lagt. Eventuel kanal- og mediestrategi.
Idé
Her beskriver du den løsning, der bragte casen frem mod målet. Beskriv de parametre, der er centrale for casen. Den kreative løsning. Forløbet. Eventuel brug af andre mediekanaler/platforme. Her kan også nævnes elementer, som gjorde noget ekstra for arrangementet, herunder for eksempel valg af speciel venue, brug af teknologi og digitale elementer, lyd/lys/duft-effekter, dekorationer, design, catering, engagering af deltagerne, miljømæssige tiltag, sikkerhed, mv.
Effekt
Enhver møde- og eventaktivitet har et formål og ofte også et mål. Effekten er, i hvor høj grad dette formål og mål er blevet opfyldt. Det vil være forskelligt fra case til case, hvor direkte effektmåling man kan dokumentere.
I tilfælde, hvor præcise tal anses for at være følsomme og hemmelige, kan indekstal, procenttal og lignende benyttes i stedet. I nogle cases er det vanskeligt at redegøre for endsige dokumentere konkrete resultater, men det er vigtigt, at indsenderen på bedste vis fortæller om aktivitetens effekt.
KATEGORIER
 
 
Konferencer og faglige events, BTB
Kongres eller konference, hvor deltagerne ikke er afsenderens/organisationens egne medarbejdere, men repræsenterer andre virksomheder eller organisationens medlemmer.
Konferencer og faglige events, BTC
Kongres eller konference, hvor deltagerne ikke er afsenderens/organisationens egne medarbejdere, men repræsenterer privatpersoner/forbrugere eller organisationens medlemmer.
Non-profit-arrangement
Aktiviteter, der engagerer en bestemt målgruppe eller offentligheden uden et formål om at øge arrangørens indtjening. For eksempel kampagner, fejringer, offentlige oplevelser for borgere eller aktiviteter, der skal skabe opmærksomhed og viden om et bestemt emne.
Internt møde eller faglig event
Kick-off, samling eller konference omkring et bærende fagligt program og med et strategisk, forretningsmæssigt fælles udbytte for øje.
Intern teambuilding eller incentive
Teambuilding-aktiviteter eller lignende, som står alene eller finder sted i sammenhæng med en belønningsevent.
Intern social event eller fejring
Fest, incentives e.a., hvor fagligheden ikke er bærende, men den gode fællesskabende oplevelse blandt afsenderens/organisationens egne medarbejdere eller medlemmer.
Low cost-møde eller –event
Eksternt hhv. internt. Alle ovenstående eksempler, men forbeholdt møder eller events, hvor fokus ligger på stor effekt for små midler udtrykt som kostpris pr. deltager på maks. DKK 1.000,- eksklusive moms.
Radikal fornyelse
Et møde eller event, som på afgørende vis bryder med markedets vaner og kulturer.