Velkommen
«Under ombygging» - Hvordan skape lokalsamfunn som fremmer mening og mestring for ungdom?

Hvordan står det egentlig til med Generasjon Alvor? Hva påvirker unges psykiske helse? Og hvordan kan kommuner, fylkeskommuner og andre aktører i lokalsamfunnet jobbe for å skape trivsel, innenforskap og mestring i den urolige ungdomstida?

Konferansen «Under ombygging» - Hvordan skape lokalsamfunn som fremmer mening og mestring for ungdom? arrangeres av Sunne kommuner – WHOs norske nettverk 8. mai 2017 i Kristiansand. 

Er du medlem av Sunne kommuner og skal melde deg på konferanse og nettverkssamling? Det gjør du her.

Priser:
Konferanse (inkludert lunsj) 8. mai kl. 11:15 – 17:30 (1000 kr)

Festmiddag på Christiansholm festning kl. 19:00 – 22:00 (600 kr)