Registrering Socialchefsdagarna 2019
 

Du är varmt välkommen till en tredagarskonferens där mycket är sig likt men en del nyheter kommer att märkas.

Vi inleder Socialchefsdagarna 2019 på onsdag morgon den 25 september och avslutar på fredag 27 september vid lunchtid. De två första dagarna varvar vi storföreläsningar och parallella seminarier både före och efter lunch. Dessa dagar kommer också monterdelen att vara öppen och pauserna är rejält tilltagna så att du både hinner besöka montrarna och prata med kollegor. Fredagen blir en renodlad storföreläsningsdag och monterdelen är då stängd.

I år är temat Samklang och dissonans – att leda för en inkluderande samhällsutveckling. Ett tema som lockade mig att vända och vrida lite på vad dessa ord kan betyda för ledarskapet på olika nivåer i samhället. Läs mer om det på  socialchefsdagarna.se där du också hittar hela programmet, föreläsarpresentationer och seminariebeskrivningar.

Jag önskar dig varmt välkommen till Socialchefsdagarna 2019 i Umeå!

Lars Liljedahl
Ordförande FSS

 

Tack till våra sponsorer och samarbetspartners
TIETO SWEDEN HEALTHCARE & WELFARE • JP INFONET • PWC • CGI
GR – GÖTEBORGSREGIONEN (samarbetspartner för programinnehåll och konferensadministration)