Välkommen till Equalis användarmöte i Endokrinologi!

Mötet äger rum 3-4 oktober 2019 på Clarion Hotel Gillet i Uppsala.

Programmet har tagits fram av Equalis expertgrupp i endokrinologi. Det omfattar såväl uppföljning av kvalitetssäkringsaktiviteter inom området som presentationer om aktuella ämnen.

Årets möte inleds med fokus på ferritin och hepcidin där den kliniska bakgrunden presenteras utifrån en blodgivarstudie. Ferritin diskuteras vidare i utfallet av specialutskicket där metodskillnader undersöktes. En presentation rörande hormonella förändringar vid anorexi hålls innan dagen avslutas med genomgång av utredningsfallen. Den andra dagen startar med presentationer från kvalitetssäkringsprogrammen och ett föredrag rörande kvalitetssäkring av B12, folat, homoystein och ferritin. Under Landet runt punken delar användare med sig av erfarenheter från den egna verksamheten. Sedan lär vi oss mer om copeptins roll i diagnostiken och avslutningsvis följer två spännande föreläsningar gällande diagnostik av endokrina tumörer samt endokrina rubbningar vid dopning.

Alla intresserade är välkomna att anmäla sig. Anmälan till mötet skall vara Equalis tillhanda senast den 23 september 2019. 

För mer information, klicka på ”Program” här till vänster.