Kongressen riktar sig till Stomiterapeuter, Sjuksköterskor samt övrig vårdpersonal inom kolorektal- urologisk omvårdnad. Denna gång kommer vi även att bjuda in stomiterapeuter och andra intresserade från våra nordiska grannländer

Program/tema: Fokus framtid
Program områden:  Digitala lösningar en del av framtiden! Prehabilitering Kirurgisk behandling i nutid och framtid, 
Medicinsk behandling i nutid och framtid

Det finns stora möjligheter att skapa kontakter, besöka vår utställning och se de nya produkterna på marknaden för vårdprofessionen inom kolorektal- och urologisk omvårdnad

Väl mött!

SSKR styrelse