Välkommen till Kvalitet 2040 den 23 november
– en dag vi tillägnar kvalitet, innovation och framtid.

I 25 år har SIQ arbetat för att öka svenska företags och organisationers konkurrenskraft med kvalitet i fokus. Något vi nu vill uppmärksamma. Därför ser vi fram emot att se dig den 23 november på IVA i Stockholm, där allt började 1990. Tillsammans med representanter från näringslivet, politiken och forskningsvärlden vill vi inspirera till fortsatt framgångsrikt kvalitetsarbete för en hållbar framtid.

Varmt välkommen!

När: Måndag den 23 november
Tid: kl. 09.00 – 17.30
Var: IVA – Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
Adress: Grev Turegatan 16 - Stockholm. T-bana Östermalmstorg.
OSA: Senast 16 november
Kostnad: 2 500 SEK + moms för heldagsseminarium inklusive Jubileumslunch och efterföljande Cocktail.
Notera att antalet platser är begränsat, så anmäl dig därför snarast möjligt för att vara säker på att få plats.

 

Till Anmälan
Se Program

 

Institutet för Kvalitetsutveckling – SIQ har uppdraget att främja kvalitetsutvecklingen i Sverige. Vi ska bidra till att öka Svenska företags och organisationers konkurrenskraft och lönsamhet genom att skapa, samla och sprida kunskap om kvalitetsutveckling. SIQ är en icke vinstdrivande stiftelse i form av ett industriforskningsinstitut som grundades 1990. Huvudmän är svenska staten, via ”Tillväxtverket” samt medlemsorganisationerna i ”Intressentföreningen Kvalitetsutveckling” bestående av medlemmar från både privat näringsliv och offentlig sektor.