Välkommen till Uppsala och Sveriges Stadsträdgårdsmästarekongress 2019!

Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare, Uppsala kommun och SLU välkomnar till årets kongress med temat:

Gestaltad livsmiljö, från planer, strategier och riktlinjer till verklighet.

Hur arbetar vi för att uppnå att det nationella arkitekturmålet, där arkitektur, form och design ska bidra till ett 
hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer. 

Anmälda utställare:
Bara Mineraler AB
CADO i Sverige AB
EWF ECO AB
Finbin Sverige AB
HAGS AB
Lappset Sweden AB
Nola Industrier AB
Nordic Parks Sverige AB
Smekab Citylife
Streetlife bv
Stångby plantskola
Veksö AB Foto: Destination Uppsala
Foto i header samt bakgrund: Petra Ehnwall, Resia Kongress