Barnet som jag vill anmäla är född 
 

Välkommen till Play Camp den 6-8 augusti 2019!
Mitt barn väljer inriktningen:”

 

IDROTTSLEK

Välkommen till Day Camp den 4-9 augusti 2019!
Mitt barn väljer inriktningen:”

BASKET

BORDTENNIS

DANS

E-SPORT

FOTBOLL

FRIIDROTT

HANDBOLL

INNEBANDY

ISBANDY

ISHOCKEY

MOUNTAINBIKE

PARKOUR

SCHACK

SÅNG

Välkommen till Sports Camp den 4-9 augusti 2019!
Mitt barn väljer inriktningen:

BASKET

BORDTENNIS

DANS

E-SPORT

FOTBOLL

FRIIDROTT

HANDBOLL

INNEBANDY

ISBANDY

ISHOCKEY

MOUNTAINBIKE

PARKOUR

SCHACK

SÅNG

Läs mer om campen på sportsheart.se eller mejla oss på home@sportsheart.se