TRONDHEIM | Onsdag 20. - torsdag 21. september 2017

 

SpareBank 1 Markets Sjømatseminar


Vi har gleden av å invitere deg til vårt årlige Sjømatseminar i Trondheim, 20.-21. september 2017.


Nytt av året, er at vi har utvidet seminaret til å inkludere både presentasjoner på aktuelle tema fra de børsnoterte selskapene første dag, så vel som innlegg fra spesialister i havbruksnæringen på dag to, med fokus på lusesituasjonen, forebygging, behandling, ny teknologi, nyetablering og brønnbåtsektoren. Dette vil gi deg to dager med spennende temaer og lærerike foredrag sammen med de viktigste aktørene innenfor sjømatsektoren.
Vennligst se program-sidene for ytterligere informasjon.

Konferansier
Arne Hjeltnes er også i år konferansier og vi ser fram til at han skal lede oss gjennom dagene i Trondheim med både humor og god faglig kunnskap. Hjeltnes har jobbet som representant for Eksportutvalget for fisk i Hong Kong, som reiselivsutsending for Innovasjon Norge i New York, kommunikasjonsdirektør i Marine Harvest og konsernsjef for Creuna. I dag jobber Hjeltnes med selskapet Finnmark Fisk AS med formål om å drive "engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr".


DAG 1 | Sjømatseminaret

Styreleder Kjell Bjordal i Sparebank 1 SMN ønsker velkommen til årets sjømatseminar.  Bjordal har lang erfaring fra industrien som adm. direktør i EWOS-Gruppen og leder for fordivisjonen i Cermaq, og adm. direktør i NorAqua. Statssekretær for fiskeriministeren Roy Angelvik (FrP) vil så holde et innlegg vekstutsikter og utfordringer for laks og havbruk. Angelvik ble utnevnt statssekretær for fiskeriministeren i mai 2016, etter at han ble politisk rådgiver i desember 2015. Han arbeider primært med havbruk, bioøkonomi og forskning.

Betraktninger på sjømatindustrien
Vi sjømatseminaret med et overordnet blikk på sektoren. Sjefstrateg Peter Hermanrud og aksjeanalytiker Tore Tønseth fra SpareBank 1 Markets vil se på sektoren fra et finansielt perspektiv - fremstår sjømataksjene som en god investering eller har vi hatt den beste perioden bak oss? Sjømatanalytiker Paul Toralf Aandal i Sjømatrådet vil se på hvilke muligheter som ligger i Kina etter at den politiske situasjonen har normalisert seg. Vi ser også fram til et innlegg om utsikter for norsk økonomi fra Pål Ringholm, Analysesjef Kreditt i  Sparebank 1 Markets. Både Hermanrud og Ringholm har i en årrekke vært rangert som nummer 1 i Norge i sine roller.

Tematisk presentasjon fra sjømatselskapene
Vi har bedt de store børsnoterte sjømatselskapene belyse nøkkelspørsmål i sektoren. Lerøy Seafood skal med sin betydelige prosessering og salgsvirksomhet diskutere de store konsumtrendene i sjømatmarkedet, mens vi ha bedt Salmar snakke om den kraftige kostnadsøkningen sektoren har opplevd de siste årene. Nova Austral fra Chile skal diskutere vekstmulighetene i Chile, om de lykkes med produksjonsøkningen eller om biologiske problemer nok en gang setter stopper for veksten. Norway Royal Salmon gi oss et innblikk i Islandsk oppdrett og hvilket vekstpotensial som ligger der. Til slutt har vi bedt Marine Harvest snakke om utviklingen i det Nordamerikanske markedet.

Vi avslutter så dagen med en paneldiskusjon ledet av Arne Hjeltnes og innlegg fra Pål Ringholm om utsikter for norsk økonomi.DAG 2 | Havbruksnæringens “innovatører”

Fungerer avlusningsmetodene?: veterinær og spesialinspektør i Mattilsynet, Aud Skrudland og seniorforsker Dr. Åsa Maria O. Espmark vil gi en oppdatering på lus, PD og ILA situasjonen, hvilke muligheter og ansvar dette betyr for leverandørindustrien og gi en vurdering av metoder og beste praksis for medikamentfri lusebehandling. Hva er det som egentlig virker?

Løsninger og kapasitet: lus koster oppdrettsnæringa mer enn 5 milliarder kroner hvert år. Hvilket våpen vil greie å ta knekken på lakselusa? Vi har fått de ledende produsentene av mekaniske og optiske avlusningsmetoder til å gi en kort presentasjon av sine løsninger: Stingray, Skamik, Thermolicer, Flatsund Engineering, Optilicer og Hydrolicer. Med et høyere behandlingsnivå har etterspørselen etter brønnbåtkapasitet økt kraftig. Til å presentere kapasitet på brønnbåtmarkedet har vi fått en nykommer i klassen, DESSC Aqua til å holde en presentasjon.

Ny vekst: høye laksepriser og biologiske utfordringer har gitt næringa insentiver til å tenke i nye baner og utløst en bølge av initiativ til å skape vekst, både i nye regioner, i mer krevende farvann, med helt nye metoder og til lands. Til å presentere har vi fått ledende personer og selskaper som tør å tenke i nye baner, påta seg enormt med risiko og teste nye grenser: Grieg Group (Øst-Canada), Atlantic Sapphire (landbasert), Nordlaks (Havfarm), Midt Norsk Havbruk (Aquatraz) og Akva Group (Atlantis Subsea).


Vi håper å se deg i Trondheim 20-21. September 2017!