Miljöbalksdagarna 2019: Hållbara principer i ett samhälle som förändras
Datum: 4 - 5 april 2019
Plats: Münchenbryggeriet i Stockholm

 

 

Konferensen fokuserar på miljöbalken och hur dess grundprinciper kan tillämpas för en omställning till ett mer hållbart samhälle. Vi kommer även uppmärksamma att miljöbalken fyller 20 år. Hur har vi lyckats? Blev det som beslutsfattarna tänkt sig och vad kommer miljöbalkens roll vara i framtiden? 

Det här är mötesplatsen, diskussionsforumet och utbildningstillfället, framförallt för dig som arbetar med strategiska frågor och tillämpningen av miljöbalken inom kommun och länsstyrelse men även inom näringsliv, myndighet eller branschorganisation. 

Låt dig inspireras och medverka i de diskussioner som förs kring det ämne som just du är mest intresserad av. 

 

 

Ur programmet

 • Miljöbalkens roll i samhällsomställningen - hur ser framtiden ut?
 • Klimatanpassa med miljöbalken som verktyg – myndigheternas roller och ansvar 
 • En resurseffektiv masshantering 
 • Invasiva främmande arter (IAS) – så påverkas kommunerna och avfallsbranschen
 • Goda ljudmiljöer och WHO:s nya hälsobaserade riktvärden
 • Hållbara principer i praktiken - Vad är aktuellt på hälsoskyddsområdet och vilka kommande utmaningar finns det?
 • Samverkan för en effektivare tillsyn och smartare vägledning
 • Rimlighetsavvägning - en utmaning
 • Miljöbedömning som ett viktigt verktyg för hållbar samhällsutveckling

Som deltagare får du bland annat

 • Senaste nytt inom miljölagstiftningen och om statliga utredningar
 • Stöd i hur miljö och natur kan integreras i planeringen
 • Ta del av rättspraxis inom artskydd som har betydelse för framtida prövningar och planering
Och mycket mer!
 
Sista anmälningsdag till Miljöbalksdagarna 2019 var den 15 mars. 
Anmälan till parallellsessionerna är nu stängd. Val av parallellsessioner kan göras under konferesen i mån av plats. 

I konferensavgiften ingår deltagande i samtliga plenarsessioner och specialsessioner, lunch, kaffe, mingel samt fullständig konferensdokumentation. Presentationerna görs digitalt tillgängliga och nedladdningsbara för registrerade deltagare efter konferensen.

 

Ladda ner programmet här