Om du är medlem men inte betalt medlemsavgiften, avvakta med din bokning tills du betalt.
Om du inte fått faktura på medlemsavgiften. Skicka ett mail med kontaktuppgifter till ekonomi@talarforeningen.se  

 

 

 Ja

  Nej