Välkommen till Equalis användarmöte i Nuklearmedicin!

Mötet äger rum 19 november 2019 på World Trade Center, Stockholm.

Programmet har tagits fram av Equalis expertgrupp i nukleadmedicin. Det omfattar såväl uppföljning av kvalitetssäkringsaktiviteter inom området som presentationer om aktuella ämnen.

Programmet innehåller presentationer och diskussion av resultaten från årets två omgångar inom våra program i myokardskintigrafi. Omgångarna omfattade dels autentiska fall med inriktning på svarsskrivning, och dels simulerade fall med inriktning på beräkning av defektstorlek. Utöver detta erbjuder vi intressanta föreläsningar. Bland annat kommer Eva Olsson och Joakim Alfredsson från Universitetssjukhuset i Linköping att prata om en fysiologs respektive en kardiologs perspektiv på defektstorlekens betydelse vid myokardskintigrafi. Under programpunkten ”Landet runt” kommer två deltagare från olika kliniker i Sverige att prata om utvecklingsprojekt inom området. Dagen innehåller även en öppen diskussion om framtida utveckling av kvalitetssäkringsprogrammen inom området.

Alla intresserade är välkomna att anmäla sig. Anmälan till mötet skall vara Equalis tillhanda senast den 12:e november 2019.

För mer information, klicka på ”Program” här till vänster.