Skolkuratorsdagarna (6) 7-8 oktober 2019

Utanförskap bland barn och unga – Hur skolkuratorn kan vara en del i det våldsförebyggande arbetet och i arbetet mot främlingsfientlighet och extremism.

Varmt välkommen till Värmland och Karlstad! Karlstads ca 92 000 invånare tycker om att ha gäster- en tradition vi bär med oss sedan 1700-talet och vår berömda värdshusvärdinna ”Sola i Karlstad”. Plats för årets konferens är Karlstad CCC, ett av Nordens största och modernaste kongresshus som ligger centralt vid Klarälvens strand.

Inom ca 12 minuters promenadavstånd finns ca 1 000 av stadens ca 1 500 hotellrum att tillgå. I Värmland och Karlstad är kulturen en del av vardagen. Berättartraditionen är unik för Värmland och den är en viktig del av den värmländska identiteten. Många kända berättare och skalder såsom Selma Lagerlöf, Nils Ferlin, Gustav Fröding, Erik Gustaf Geijer, Göran Thunström m fl har sitt ursprung i landskapet. Staden sjuder av nöjes- och kulturella utbud. Några axplock är Sandgrund Lars Lerins Konsthall, Wermland Opera, Värmlands museum, Brigadmuséet, Scalateatern, Värmlandsteatern och Nöjesfabriken.

Karlstad är dessutom en av Sveriges krogtätaste städer. Inom en dryg timme når du även andra stora kulturskatter, såsom Selma Lagerlöfs Mårbacka, Sliperiet i Borgvik, Västanå Teater, Rackstamuséet, Klässbols Linneväveri och Nobelmuséet. I Karlstad finns ett trettiotal grundskolor och 10 gymnasieskolor. F n byggs här Sveriges största gymnasieskola med plats för 2 000 elever.

Våra barn och ungdomar skall vara vår största prioritering och det är med stolthet vi i Karlstads värdgrupp hälsar er välkomna till årets viktigaste konferens.

Datum:

(6) 7-8 oktober 2019

Plats:

Karlstad CCC
Tage Erlandergatan 8, 652 20 Karlstad


Anmälan

På vilket sätt kommer du att delta på konferensen?

Deltagare

Styrelse, värdgrupp och inbjudna gäster

Föreläsare

Utställande företag

Extra monterpersonal


Konferensavgifter

Deltagaravgifter
 
Anmälningsavgift fram till den 1 juli 2019 3 750 kr
Anmälan efter den 1 juli 2019 4 250 kr
Besök på Sandgrund Lars Lerin museum 100 kr
Mingelmiddag på Värmlands museum 200 kr

Avgifter för utställare
 
Företag 6 250 kr
Ideell förening 3 550 kr
Extra monterpersonal 1 250 kr

I varje monterplats ingår bord, stol, el och Wi-Fi.
Mat och fika för monterpersonalen ingår.

Alla summor är inklusive moms.


Program

Söndagen den 6 oktober
17.00-19.00 Besök på Sandgrund Lars Lerin museum
19.00- Mingelmiddag på Värmlands museum

Kvällen ger dig chansen att träffa kollegor runt om i landet, utväxla erfarenheter och förbereda dig inför de kommande konferensdagarna.
Måndagen den 7 oktober
08.00-08.45 Registrering
09.00-09.30 Inledning
09.30-10.15 "Vilka riskfaktorer bidrar till att unga hamnar i utanförskap och varför klarar sig vissa trots risker?" Martin Forster

Den här föreläsningen tar sin utgångspunkt i hur man kan förstå och arbeta mot de mekanismer som påverkar barn och unga att hamna i ett utanförskap. Föreläsningen bygger på Martins erfarenheter som psykolog och forskare på Karolinska Institutet.
10.15-10.45 Fika och utställarbesök
10.45-11.45 Martin Forster fortsättning
11.45-13.00 Lunch och utställarbesök
13.00-14.15 "Att bli den hatfulle andra – om konfrontation och empatisk nyfikenhet i arbetet med barn och ungdomar" Christer Mattsson

Christer kommer i föreläsningen beskriva begreppet empatisk nyfikenhet och relatera detta till både sina praktiska erfarenheter och sin pågående forskning.
14.15-14.45 Fika och utställarbesök
14.45-15.30 Christer Mattsson fortsättning
15.30-16.30 "Teamarbete runt elevhälsan där kurator är en nyckelperson. Förebyggande och främjande arbete kring värdegrund, psykisk ohälsa samt trygghet och studiero" Göran Törnqvist

Göran kommer under föreläsningen att beskriva det elevnära värdegrundsarbetet som bedrivits på Lorensbergaskolan i Ludvika och som utgjort en vändpunkt för skolan.
16.30-16.45 "Hur är arbetssituationen för skolkuratorer?" Josefine Johansson

Presentation av Skolkuratorsundersökningen 2019
16.45-17.15 Årsmöte Sveriges Skolkuratorers Förening
19.00-22.00 Middag och underhållning
Tisdagen den 8 oktober
08.30-09.30 ”Det svenska receptet mot utanförskap” Anna Carlstedt

Finns det ens? Vad innehåller det i så fall? Och behövs särskilda ”ingredienser” för tjejer? Det är några av frågorna som tas upp under föreläsningen.
09.30-10.00 Fika och utställarbesök
10.00-12.00 "Värdemässig grund och bred samverkan i det våldsförebyggande arbetet i Botkyrka" Josefin Granstrand och Don-Pauli Wigardt

Under föreläsningen kommer Josefin och Don-Pauli att beskriva bakgrund och uppbyggnad av det våldsförebyggande arbetet i Botkyrka kommun samt beskriva hur man arbetar praktiskt i skolor.
12.00-13.00 Lunch och utställarbesök
13.00-13.15 Information av Sveriges Skolkuratorers Förening
13.15-14.15 ”Att Inte säga för mycket kan vara att säga för lite!” Linda Löfgren

När måste jag agera trots sekretess och hur ska jag göra för att på bästa sätt hjälpa barn och unga och samtidigt hålla mig inom mina legala ramar? Det är några av frågorna som tas upp under föreläsningen.
14.15-15.15 Alexandra Pascalidou

Avslutning på konferensen med Alexandra Pascalidou.
15.15-15.30 Kort avslutning och därefter fika


Föreläsare

Martin Forster

Martin Forster är legitimerad psykolog och doktor i psykologi. Han har ägnat större delen av sitt yrkesliv åt att arbeta med barn och familj i olika former, både inom psykiatri, socialtjänst och i egen regi. För närvarande arbetar han med forskning och undervisning på psykologprogrammet på Karolinska institutet och hos vårdgivaren KRY för att ge barn och ungdomar en möjlighet att snabbt få psykologhjälp online.
Christer Mattsson

Christer Mattsson är föreståndare och forskare vid Segerstedtinstitutet Göteborgs universitet. Genom sitt arbete inom skola, elevhälsoarbete och socialtjänst har han lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar i rasistiska, extremistiska och kriminella subkulturer. Empatisk nyfikenhet är ett förhållningssätt som han tillsammans med kollegor utarbetat för att bemöta unga människor som ger uttryck för olika former av aggressivitet.
Göran Törnqvist

Göran Törnqvist är rektor på Lorensbergaskolan i Ludvika kommun.

På SETT 2018 belönades Göran för sitt elevnära värdegrundsarbete och starka civilkurage med Trevor Dolan-stipendiet. En viktig pusselbit i värdegrundsarbetet är samarbetet med Toleransprojektet, en modell som Segerstedt-institutet vid Göteborgs universitet arbetar med. Göran har under sina år som rektorer på skolan varit med att vända ett stort ekonomiskt minus och samtidigt lyckats öka elevernas kunskapsresultat.
Josefine Johansson

Josefine Johansson är professionsstrateg för socialt arbete på Akademikerförbundet SSR.
Anna Carlstedt

Fil dr Anna Carlstedt är forskare och lärare. Hon är idag utbildningsledare vid Stockholms universitet och arbetar övergripande med lärarutbildningarna. Anna är tidigare ordförande för Svenska Röda Korset samt har varit regeringens nationella samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.
Josefin Granstrand

Josefin Granstrand är Områdessekreterare i Botkyrka kommun och arbetar med förebyggande socialt arbete samt samordning av det våldsförebyggande arbetet MVP (Mentors in violence prevention)
Don-Pauli Wigardt

Don-Pauli Wigardt är Förebyggande socialsekreterare på Sektionen för förebyggande arbete i Botkyrka kommun.

I Botkyrka kommun bedrivs sedan 2014 ett lokalt utvecklingsarbete med fokus på att i samverkan förebygga våld. Syftet är att påverka de bakomliggande faktorerna till att våld uppstår. Sektionen för förebyggande arbete i kommunen mottog Kvinnofridspriset 2018 för sitt våldsförebyggande arbete.
Linda Löfgren

Linda Löfgren är jurist och har under många år arbetat som stadsjurist i Jönköpings kommun. Hon har främst varit inriktad mot förmynderskap och juridik kopplad till skola och socialtjänst. Arbetet med barn och unga ligger henne varmt om hjärtat. Linda är verksam som rådgivande Jurist mot kommunal sektor på Insatt AB och utöver konsultation i ärenden är hon en ofta anlitad utbildare och föreläsare.
Alexandra Pascalidou

Alexandra Pascalidou är journalist, programledare, författare, föreläsare, dramatiker, skådespelare och människorättsaktivist. Med en bred bakgrund både utbildnings- och livsmässigt har hon blivit en riktig världsmedborgare som brinner för heta frågor som rör rättvisa, rättigheter, omvärlden och det svenska samhället.


Kontakta oss

För frågor gällande din anmälan eller frågor som rör konferensen, vänligen kontakta

Resekompani AB
Ulrica Malmesjö
026-26 70 70
resor@resekompani.se


Hitta hit

Klicka här för vägbeskrivning till Karlstad CCC och hotell