Nationella rekommendationer för R-RCT och praktiska erfarenheter av genomförda och pågående studier – flaskhalsar, fallgropar och framtida möjligheter!

Workshopen vänder sig till dig som är intresserad av hur man genomför en R-RCT, t.ex. kliniska forskare, forskningssjuksköterskor, projektledare, myndighetsrepresentanter, registercentrum-medarbetare m.fl. Dagen kommer att bestå av föreläsningar och interaktiva sessioner med goda möjligheter att ställa frågor och nätverka med ledande forskare och experter inom akademi, industri och regulatoriska myndigheter.

De nationella rekommendationerna har tagits fram inom Vetenskapsrådets satsning Kliniska Studier Sverige där Forum Uppsala-Örebro och Uppsala Clinical Research Center (UCR) lett arbetet. Läs mer på R-RCT.se
 

Workshopen kommer att belysa:

  • olika R-RCT studier med praktiska exempel på design och genomförande
  • logistiska och regulatoriska utmaningar vid planering av R-RCT
  • de nationella rekommendationerna med det tekniska ramverket för R-RCT
  • framtida möjligheter för nationell implementering av R-RCT-konceptet


Workshopen är ett samarbete mellan Forum Uppsala-Örebro och Uppsala Clinical Research Center.

Välkomna!