Hej och välkomna till ett digitalt möte!

Temat för vårmötet 2021 är HÅLLBARHET

Mötet riktar sig till medarbetare inom företagshälsovård, arbets- och miljömedicinska enheter samt till personer som är intresserad av senaste nytt inom arbetsmiljö, psykologi, ergonomi, arbetsmedicin och miljömedicin. Vid konferensen tas teman upp som bl. a. rör unga i arbetslivet, riskbedömning, arbete i kyla, samverkan i arbetsmiljöarbetet och hälsoeffekter av luftföroreningar. Det blir ett spännande forum för kunskapsspridning och nätverkande. 

Viktiga Datum

  • Anmälan öppnar

november 2020

  • Sista dag för Early Bird

31 januari 2020

  • Sista dag för anmälan av Poster

28 februari 2020

  • Antagningsbesked Poster

13 mars 2020

  • Anmälan stänger

30 april 2020