10.30-11.00 Dustin & Modern IT

DUSTIN är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag och offentlig sektor. Med kärnan i e-handel är Dustin en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och våra kunders behov där våra medarbetare hjälper kunderna hitta rätt produkt, tjänst eller lösning för sin verksamhet. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Sedan 2015 är Dustin Group börsnoterat på Nasdaq Stockholm. Bolaget har cirka 1 000 medarbetare och huvudkontor ligger i Nacka, Stockholm.
BREAKOUTPASS
Vill dina användare kunna jobba från olika platser vid olika tillfällen och med olika typer av enheter? Finns det en yngre generation som ställer krav på moderna verktyg? Funderar ni på hur ni skall hantera säkerheten och de regulatoriska krav som kommer i form t.ex. GDPR? Detta är olika trender som idag ställer stora utmaningar på IT avdelningen i form av klienthantering. Modern IT kan tillgodose dessa behov och underlätta för IT avdelningen. Vi går igenom Modern IT och vägen framåt.
TALARE: Dustin & Modern IT,  Fredrik Berg

10.30-11.00  Hur skyddar vi kritisk infrastruktur? 

FORCEPOINT drivs av att förstå människors beteenden och utvecklar skräddarsydda lösningar för att skydda funktioner, människor och information. Med över 20 års erfarenhet av att utveckla pro-aktiva automatiska säkerhetssystem leder Forcepoint idag utvecklingen av det som Gartner benämner ”Risk Adaptive Security”. Forcepoint är en av världens största privatägda säkerhetstillverkare och har en unik bakgrund av att arbeta med offentlig verksamhet där våra teknologier har skyddat samhällskritiska funktioner i över 20 år.
BREAKOUTPASS
Hur skyddar vi några av de mest samhällskritiska funktionerna i en värld som vi inte längre har kontroll över? Med NIS-direktivet som träder i kraft i Europa, och ett skarpare säkerhetsläge med fler it-relaterade hot än någonsin tidigare, har fokus ökat på samhällskritiska funktioner – el, vatten, kommunikationer etc. Hur säkerställer vi tillgång till dessa för samhället så avgörande funktioner? Forcepoint berättar om unika lösningar som är specifikt framtagna för att skydda några av de mest värdefulla funktioner vårt samhälle besitter, samt hur man på ett automatiskt sätt kan sålla ut de mest kritiska händelserna i våra miljöer för att identifiera och förhindra de mest kritiska hoten mot våra miljöer, funktioner och användare.
TALARE: Calle Dahlin

10.30-11.00  Helsingborgs Hamn - Det bästa av två världar med Hybrid Cloud

CITRIX strävar efter att möjliggöra en värld där människor, organisationer och saker är säkert sammankopplade och tillgängliga för att möjliggöra det extraordinära. Vi hjälper organisationer att skapa framtidens IT-arbetsplats genom säkra digitala lösningar för leverans av appar, data och tjänster för att stödja produktiva anställda. En värld där IT får det enklare att implementera och managera komplexa molnbaserade IT-miljöer. 
BREAKOUTPASS
Målbilden för Helsingborgs Hamns it-organisation är att vara en god samarbetspartner i företagets affärsutveckling. Genom fokus på ”IT as a service” har Helsingborgs hamn gått ifrån att vara en teknikfokuserad serviceavdelning till att sätta affärsnyttan i fokus. Gått från manuella rutiner till digitalisering och från on-prem till en möjlighetsskapande hybrid-cloud miljö. Jan Fenning, IT-samordnare på Helsinborgs hamn berättar om utmaningar, lärdomar och  ”slalomåket” mot Hybrid-Cloud
TALARE: Jan Fenning, IT-samordnare, Helsingborgs Hamn


11.10-11.40 Karlskrona kommun digitaliserar med elektronisk signering

Svenskägda NEXUS GROUP är ett innovativt och snabbväxande produktbolag som utvecklar identitets- och säkerhetslösningar för fysisk och digital access. Vår flaggskeppslösning innehåller allt du behöver för att utfärda, administrera och använda Smarta ID:n som gör det möjligt för dina användare att identifiera sig visuellt, logga in, öppna dörrar, skriva under, betala, och göra säkra utskrifter (follow-me printing). Säkerhetslösningar för sakernas internet (internet of things, IoT) är också en viktig del av vår produktportfölj. Nexus har 300 medarbetare på 17 kontor i Europa, Indien och USA, samt ett globalt partnernätverk.
BREAKOUTPASS
Karlskrona kommun inför elektronisk signering av digitala dokument som ett led i Digitaliseringen: ”Det är otroligt smidigt och fördelen är att vi vet när och av vem ett dokument är signerat och att dokumentet inte har ändrats sedan dess – allt loggas digitalt.” säger Emma Hessbo, IT-projektledare som är på plats för att prata om hur Karlskrona kommun använder Signeringstjänsten från Nexus. Stefan och Patrick tar sedan över och berättar om hur Nexus lösning för Signering kan lösa hela organisationens behov av digitala signaturer.
TALARE: Emma Hessbo, IT-projektledare Karlskrona kommun - Stefan Runneberger, Business Development - Patrick Zangaro, Sales Manager Software & Solutions

11.10-11.40 Så säkerställer kommunen vem som har tillgång till era system 

SECMAKER är Nordens ledande leverantör av certifikatsbaserade säkerhetslösningar till företag, myndigheter och organisationer. Våra lösningar skyddar och säkerställer information, system och datatrafik hos över en miljon företagsanvändare i Norden. Med 15 års erfarenhet av integration i komplexa miljöer har vi unik spetskompetens inom PKI och certifikatsbaserad säkerhet.
BREAKOUTPASSVilka val, möjligheter och begränsningar finns det i den kommunala vardagen? Vi berättar hur Vaggeryd och Falkenberg gjorde, två olika kommuner med samma verklighet att förhålla sig till men där lösningen ser olika ut. Vi demonstrerar även live hur det rent praktiskt fungerar med utgivning av kort och mobila certifikat.
TALARE: Patrik Larsson och Ronnie Johansson

11.10-11.40 Identitetshantering på minuter istället för timmar.

ONE IDENTITY erbjuder lösningar för identitets- och åtkomsthantering (IAM) erbjuder IAM för verklighetens utmaningar, inklusive verksamhetsfokuserade, modulbaserade, integrerade och framtidssäkrade lösningar för identitetsstyrning, åtkomsthantering och privilegierad hantering.
BREAKOUTPASS  Sundbybergs Stad har eliminerat fel genom att rationalisera godkännandepolicys och automatisera ändringar i AD. Dessutom gör det här att det blir enklare för intressenterna att få en korrekt bild av vem som har tillgång till vilka system vid ett visst tillfälle. ”Våra identitets- och åtkomsthanteringsprocedurer är nu mycket säkrare med Active Roles, vilket underlättar för granskningen.  Detta är en viktig del i kommunens säkerhetspolicys, vilket inte blir mindre viktigt i och med införandet av GDPR den 25 maj i år.
TALARE: Johan Salomonsson från Knowledge Factory/ Advania och Sundbyberg stad.

13.30-14.00 Säkra meddelanden och elektroniska underskrifter.

PHENIXID erbjuder lösningar för stark autentisering, elektroniska underskrifter samt identitetshantering.
Certezza är ett oberoende informations- och IT-säkerhetsföretag som erbjuder spetskompetens till näringsliv och offentlig sektor. Vår vision är att vara marknadens främsta informations- och IT-säkerhetspartner.
BREAKOUTPASS
I svenska kommuner idag finns ett antal arbetsuppgifter som kräver underskrift av känslig information. Idag hanteras dessa ofta manuellt, och handlar det dessutom om icke kontorstid så kan det betyda att handläggare behöver åka fram och tillbaka med dokument som ska skrivas på. TrustedDialog och PhenixID Signing Service är tillsammans en integrerad lösning med både säkra meddelanden och elektroniska underskrifter som gör att alla dessa flöden kan hanteras helt digitalt.
TALARE: Tommy Almström, PhenixID samt Magnus Hubner, Certezza.

13.30-14.00 Spårbarhet & central logghantering - en förutsättning för att bli GDPR-compliant
BREAKOUTPASS
Spårbarhet – en nyckel till att svara upp mot kraven i GDPR och NIS. Central logghantering är en förutsättning för att möta GDPR-kraven. Vart lagras alla personuppgifter? Vem har eller har haft tillgång till dem? Vem har processat informationen?  Vi berättar hur vår lösning kan hjälpa er att leva upp till de krav som kommer med den nya GDPR-lagstiftningen.
 
13.30-14.00 Mäter vi hur IT-säker organisationen är?
BREAKOUTPASS

Många organisationer investerar i IT-säkerhet, men får vi en bättre säkerhet? Vet vi status på säkerhetsläget i vår verksamhet idag? 

RADPOINT tillhandahåller expertkunskap och lösningar som hjälper verksamheter att bygga säkra IT-miljöer. Våra expertområden spänner från klient-, datacenter- till molnsäkerhet.

 
14.10-14.40  Digitalisera er faxkommunikation

GENERIC MOBILE – När kommunikationen måste fungera
Generic Mobile teleoperatör med eget nät och unik kompetens när det gäller att se till att meddelanden når fram. Generic Mobiles ursprung är komplexa uppdrag för Försvarsmakten. Idag har vi utvecklats till att ha över 5000 företag och organisationer som kunder. Det är bland annat samtliga landsting och kärnkraftverk, merparten av Sveriges kommuner, sjukhus och energibolag samt ett stort antal polismyndigheter, räddningstjänster, larm- och bevakningsföretag. Alla har säker funktion för kommunikation i alla lägen som krav eller ambition.

BREAKOUTSPASS
Den traditionellt säkra faxen kan ifrågasättas ur ett GDPR-perspektiv då det är svårt att kontrollera vem som tar emot information. Digitalisering av faxflödet löser kontrollen över vem som tar emot informationen, men skapar nya utmaningar och behov av kryptering och autentisering. Generic Mobile har tillsammans med partners gjort det möjligt att digitalisera befintliga faxar i syfte att företag och myndigheter ska kunna efterleva GDPR.
FÖRDELAR MED DIGITALISERING AV FAX
• Bibehållen eller förbättrad informationssäkerhet
• Moderniserat arbetssätt
• Leva upp till GDPR krav
• Undvika köp och hantering av uppgraderingar samt reparation av hårdvara
• Sänkta service-, licens- och abonnemangskostnader
• Slippa upprätthålla kompetens på faxplattformar

TALARE: Magnus Rasmusson

14.10-14.40  Höj medvetenheten hos personalen om vilka hot och risker som finns gällande Informationssäkerhet. 
JUNGLEMAP BREAKOUTSPASS
Den svagaste länken när det handlar om informationssäkerhet är ofta medarbetarnas egna beteenden och kunskapsnivå. Det är därför tex phishing- och ransomware-angreppen ökar så markant – och åstadkommer så mycket skada. Vi på Junglemap arbetar med att se lärande som en process istället för en punktåtgärd. På det viset ändrar vi beteenden hos medarbetarna. Användarna får sina lektioner via e-post och de tar aldrig mer än 5 minuter att genomföra. 9 av 10 anställda bekräftar i utvärderingarna att de tänker mer på ämnet i vardagen än innan utbildningen samt att de föredrar detta sättet att lära sig på. Junglemap uppfann NanoLearning (eller ”bite- sized learning”) 2006 och har 900 kunder varav ca 240 i Sverige samt över 2.5 miljoner användare i hela världen

TALARE: Matti Olofsson
14.10-14.40  Smart Datacenter-infrastruktur
RADPOINT BREAKOUTSPASS
Många av dagens datacenter bygger fortfarande på gammal traditionell teknik och dom stora IT-leverantörerna är trögrörliga. Man erbjuder ofta samma teknik som tidigare utan några större nyheter. Dagens teknik handlar inte längre om dedikerade hårdvaru-lösningar utan nu är det innovativ mjukvara som skapar enkelhet, flexibilitet, skalbarhet. Detta kombinerat med s.k. "commodity hardware" gör livet betydligt enklare. 
TALARE: Johan Tungström, RADPOINT