Hasse Olsson
Digitaliseringsdagarnas moderator Hasse Olsson är det skånska energiknippet som sågar de gamla sanningarna och vågar sticka ut med nya tankesätt. Försäljning och företagskultur är någon som ligger honom nära till hands där han kan relatera till många års erfarenhet. En underhållare som ifrågasätter om de klassiska ramarna inom ledarskap och företagskultur håller för digitaliseringens utveckling?

Hasse leder dagarna på ett inspirerande och underhållande sätt som inte kommer gå någon obemärkt.
 
Bengt Kjellson
Nu satsar regeringen på att öka takten och skapa en gemensam styrning av digitaliseringen i den offentliga sektorn. En ny myndighet ska från september 2018 lägga fokus på utveckling och samordning av digitaliseringen, ökad effektivitet och konkurrenskraft. För att Digitaliseringsmyndigheten ska få den bästa starten ska en organisationskommitté göra förarbetet, och ledas av Bengt Kjellsson, i dag generaldirektör för Lantmäteriet.

Hör Bengt Kjellssons tankar om etableringen av myndigheten och de digitala utmaningarna inom den offentliga sektorn.
 
Gustav Radell
I mer än 7 år har Gustav Radell varit Marknadschef för Google Sverige, en modern och ung ledare som format det svenska marknadsförings-teamet som i dag är väldigt framstående internt inom världsföretaget.

Med hans långa erfarenhet inom Google har Gustav god kunskap om vilka delar som är nyckelfunktioner inom den digitala transformationen. Hur ska vi kunna möta framtidens ständigt uppkopplade konsumenter och vilken kompetens kommer krävas för att möta framtidens tekniska genombrott? Gustavs svar är att tänka innovativt och att våga. Vi måste våga testa, våga satsa och våga tro på digitaliseringens möjligheter.
 
Ari Riabacke
Ari talar om att leda oss själva och andra i tider av förändring, om hur vi ska få grupper och team att prestera bättre, om att fatta kloka beslut och om vikten att vara sig själv och våga mer för att nå uppsatta mål – i livet och på jobbet.

Ni kommer garanterat få med er nya idéer om det framtida ledarskapet, hur ni kan skapa effektiva organisationer och hur ni får människor att känna glädje, våga mer och känna sig trygga för att prestera på topp. Ett tips vi skickar med är att lyssna på ”Beslutspodden”, Ari och hans fru Monas pod som är en av de populäraste näringslivspoddarna i dag.
 
Åsa Zetterberg
Åsa Zetterberg kommer närmast från tjänsten som sektionschef på SKL’s avdelning för digitalisering och går nu in som Sveriges första nationella CDO, Chief Digital Officer. En ny arbetsroll som går ut på att driva på genomförandet av regeringens digitaliseringsstrategi. Åsa är en arbetsmyra som utmanar digitaliseringens funktioner, där Sveriges övergripande målsättning att bli bäst i världen på att använda möjligheterna med digitaliseringen på rätt sätt.
 
Jonas Björkman
Efter en 18 år lång tenniskarriär och totalt 54 titlar har Jonas Björkman samlat på sig erfarenhet, kunskap och insikter från touren. En tävlingsmänniska med ett stort hjärta som bjuder på en unik resa från det som började som en hobby och sedan blev ett livsverk.

Ledarskap är en naturlig del i både näringsliv och idrottsvärlden, men hur leder du dina medarbetare och medspelare för att nå resultat och prestera bäst? Lagets betydelse i den individuella utvecklingen kan vara det som avgör i slutändan. När, hur och var blir man en lagspelare istället för en individ och vad är egentligen mest framgångsrikt?
 
Christina Stielli
Förändring är konstant och finns kring oss hela tiden. Företag omorganiserar och anpassar sig efter en marknad som förändrar sig i hög hastighet. Att få med alla medarbetare är självklart angeläget men hur gör man? Och hur kan jag som medarbetare lära mig att gilla förändring?

Med utgångspunkt från hjärnforskningen ger Christina en inspirerande och berörande föreläsning som hjälper oss att förstå varför vi kanske ogillar förändring och inte minst, hur vi kan älska den. Christina Stielli är en föreläsare ni aldrig kommer glömma, hon har fått utnämningen ”Årets Kvinnliga Talare” två år i rad och är favorit till att göra ett hat-trick.
 
Bo Dahlbom
IT-professorn från Chalmers tekniska högskola som också är forskningschef vid Sustainable Innovation samt en av grundarna och tillika första VD för IT-forskningsinstitutet Viktorias. Dessutom en framstående debattör och föreläsare inom digitaliseringens betydelse för samhälle och näringsliv.

Bo Dahlbom har en bred erfarenhet, djup kunskap och brinner för digitalisering, IT och alla dess möjligheter. Bo är en mästare på att beskriva vår samhällsutveckling med fokus på framtidens utmaningar och trender på ett förståeligt och underhållande sätt.
 
Per Samuelsson
Hur ska man jobba med digitaliseringen på ett säkert sätt? Vad finns det för olika hot, utmaningar och svagheter? Och vilka tecken och indikationer måste vi vara extra uppmärksamma på?

Cisco är företaget som jobbar med de olika hot och utmaningar som vi möter inom dagens och framtidens digitalisering. Per Samuelsson, ny VD på Cisco sedan ett år tillbaka och med 11 års erfarenhet i företaget menar att vi behöver tänka mer innovativt med tillämpningen av ny teknik. Hör Per berätta hur vi på så vis kan skapa lönsamhet och tillväxt för näringsliv och offentlig sektor, på ett säkert vis.