OM KOMMITS
KommITS är en användarförening med syfte att tillvarata kommuners intresse i Digitaliserings-frågor. Den ska vara ett forum för erfarenhetsutbyte för oss som arbetar med digitalisering i kommunerna.

Föreningen bildades formellt den 13 juni 1996 i Göteborg, och består av en styrelse som väljs vid föreningens årsmöte. KommITS består idag av representanter för ca 170 kommuner. Dessa finns från Ystad i söder till Luleå i norr och Strömstad i väst. Vår minsta kommun är Lekeberg och den största är Umeå.

Förutom att anordna konferenser – arbetar vi bland annat med att skapa bra samarbetsformer med ett antal leverantörer. Vi har också ett nära samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting och med våra systerföreningar i USA, Storbritannien, Australien, Canada, Belgien, Holland och Nya Zeeland. Men den kanske viktigaste funktionen är att vara ett forum för erfarenhetsutbyte, där det finns goda möjligheter att knyta kontakter som är till stor nytta i det dagliga arbetet.

Föreningen är öppen för alla kommuner oavsett teknikplattform och vi är leverantörsoberoende.

KONTAKT
Frågor som rör information till medlemmar, ekonomi, konferenser och kontakter med andra organisationer hanteras av KommITS styrelse.

Postadress till KommITS
KommITS
c/o Marianne Olofsson
Munkedals kommun
Forum
455 80 Munkedal
Ordförande
Torbjörn Larsson
Falkenbergs kommun
Telefon: 0346 – 88 62 58
Mobil: 070 – 698 62 58
Kassör:
Marianne Olofsson
Munkedals kommun
Telefon: 0524 – 183 18
Mobil: 070 – 397 15 63
Sekreterare:
Anette Knutsson
Strömstads kommun
Telefon: 0526 – 19 135
Mobil: 070 – 541 91 65
Tidningen KommITS
Ulf Benkel / Benkpress
ulf.benkel@gmail.com