Föreläsare

Andra K. Chamberlin är utbildare och barnförhörsspecialist på National Children's Advocacy Center (NCAC) i USA där hon specialiserat sig på utbildning i barnförhörsmetodik.

 
     

Anna Kaldal är professor i processrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Hennes forskningsområden är barn i rättsväsendet och sexualbrott.

 
     

Kim Madden är utbildare och barnförhörsspecialist på National Children's Advocacy Center (NCAC) i USA. Hon har 22 års erfarenhet av att hålla barnförhör, både på både children’s advocacy centers (CACs) och i sjukhusmiljö.

 
     

Linda Jonsson är socionom och lektor i barn- och ungdomspsykiatri vid Barnafrid, Linköpings universitet. Hennes forskning fokuserar främst på barn som utsatts för olika former av sexuell exploatering.

 
     

Malin Joleby är beteendevetare och doktorand i rättspsykologi och utvecklingspsykologi vid Göteborgs universitet. Hennes avhandlingsarbete handlar om barn som utsatts för sexualbrott.

 
     

Susanne Segelberg är verksamhetsutvecklare på nationellt it-brottscentrum, nationellt operativa avdelningen Noa.

 
     

Åsa Landberg är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med lång erfarenhet av att arbeta med barn som utsatts för våld eller övergrepp.