Dere kan også være med på to befaringer etter opplegget på konserthuset.


Befaring 1: Se finansparken i Bjergsted (H&H + SAAHA) PS!

Krever påmelding, da vi kun har 40 plasser. Påmelding til: stavangerarkitektforening@gmail.com


Befaring 2: SAFARI i Stavanger Øst, (krever ikke påmelding).

Busser går kl. 16:45 fra konserthuset.


Program her: https://www.arkitektur.no/safari-fest