TRANSFORMASJON + REFORM + FORMASJON + REFORMASJON

  = OM FORM

 
 

Hvilken rolle spiller arkitektur og form i samtidens transformasjon? Er trans-formasjonen fast eller flytende? Representerer arkitekturen på den ene siden det faste, mens våre sosiale interaksjoner i det daglige arbeidet på den annen side noe mer flytende?

Reformer, naturkatastrofer, kriger eller teknologiske nyvinninger er eksempler på faktorer som endrer tenkning og derved praksis - også arkitektfaglig praksis. Vi påvirkes av endring, men som formgivende profesjon bidrar vi også til transformasjon gjennom vårt daglige arbeid med å skape arkitektur og gi vår samtid form.

På årets arkitekturdag ser vi med lupe på utvalgte globale og lokale arkitektoniske løsninger på tre nivåer knyttet til samfunn, bygg og detalj. Vi stiller spørsmål ved hvordan tradisjon og ny teknologi samspiller i pågående arkitektfaglig arbeid. Hvordan forvalter vi vår historie gjennom bygninger og bygningsmiljøer? Og hvilke nye historier skaper vi?

Utvalgte nasjonale og internasjonale aktører presenterer refleksjoner basert på globale og lokale prosjekter. Et tverrfaglig panel av humanister, filosofer, politikere og planleggere, drøfter konferansens problemstillinger fra scenekantens salong.

 

Program:

08:00 
Registrering, kaffe og befaring av Stavanger konserthus v/ RATIO arkitekter as.

09:00 
Kunstnerisk innslag 
FINDLAY // SANDSMARK

09:10 
Åpning av konferansen. 
Tidligere president i NAL, Alexandria Algaard og ny president i NAL, Gisle Løkken.


+ SAMFUNN

Hvilke krefter og behov trigger transformasjon? Hvilken historie forteller vi? 


09:20 
Appell
Helen & Hard

09:30 
The transforms of transformation
Hva er kjernen i alle endringer? Hvilke mål og verdier ligger bak vår transformasjon?
Håkan Forsell, Urbanhistoriker på Universitetet i Stockholm og radiovert i podcasten "Staden".

10:10
Ulstein Arena
Kan bygg forme samfunn? Hvordan kan arkitekter og kommuner sammen skape nye bærekraftige historier?
Espen Pedersen, arkitekt MNAL Lund + Slaatto

10:30 
Arkitektursalong
V/Andreas Fadum Haugstad (salongvert), filosof Arno Nilsen, psykolog Ellen Wessel, byantikvar i Oslo, Janne Wilberg, sosialentreprenør Nassima Dzair og rådgiver Charlotte Sørås, NHO.

11:00 
Kaffepause


+ BYGG

Hva er nyttige verktøy og arbeidsmåter? Hvordan ivareta tradisjon gjennom nyskapning?


11:30 
Appell
Austigard Arkitekter

11:35 
Kvinneklinikken - en historiefortelling.
Hvordan ivaretar og formidler vi vår bygningsarv? Om samarbeid, prosesser og metoder.
4B arkitekter v/Ingvild Lie-Nielsen, Sivilarkitekt MNAL.

12:00
Its all about design.
Hvordan forholder vi oss til våre arvede former? Transformasjoner i former og funksjoner skaper nye former og historier.
Lyndon Neri, arkitekt og partner i Neri & Hu

12:40
Arkitektursalong

13:00 
Lunsj

 

+ DETALJ

Hvilke muligheter ligger i nye materialer og ny teknologi? Hva er arkitekturens tidløse kvaliteter?


14:00  

Appell
Erik Langdalen

14:10
Stavanger Domkirke
Klok av skade? Gamle grep for en fornyet bruk av Stavanger domkirke.
Live Gram og Per Schjelderup, arkitekter MNAL og partnere i Arkitektkontoret Schjelderup & Gram as

14:40  
Rethink!
Hvilke krefter krever transformasjon på detaljnivå? Ny teknologi gir oss nye muligheter til å løse problemer på en ny måte. Rodrico viser oss spennende globale nyheter.
Rodrigo Garcia Gonzales, arkitekt og ingeniør, professor ved Kingston University of London

15:20
Arkitektursalong

15:50 
Kunstnerisk innslag

FINDLAY // SANDSMARK

= SOSIALT


16:00
Mingling og bobler

17:00  
Ferje/ Busstransport til transformasjonsområdet Østre bydel.
Sosialt arrangement og befaring.

20:00
Stor fest på Tou Scene

 

Det tas forbehold om endringer i programmet.