TRANSFORMASJON + REFORM + FORMASJON + REFORMASJON 

  = OM FORM

 
 

Hvilken rolle spiller arkitektur og form i samtidens transformasjon? Er trans-formasjonen fast eller flytende? Representerer arkitekturen på den ene siden det faste, mens våre sosiale interaksjoner i det daglige arbeidet på den annen side noe mer flytende?  

Reformer, naturkatastrofer, kriger eller teknologiske nyvinninger er eksempler på faktorer som endrer tenkning og derved praksis - også arkitektfaglig praksis. Vi påvirkes av endring, men som formgivende profesjon bidrar vi også til transformasjon gjennom vårt daglige arbeid med å skape arkitektur og gi vår samtid form.  

På årets arkitekturdag ser vi med lupe på utvalgte globale og lokale arkitektoniske løsninger på tre nivåer knyttet til samfunn, bygg og detalj. Vi stiller spørsmål ved hvordan tradisjon og ny teknologi samspiller i pågående arkitektfaglig arbeid. Hvordan forvalter vi vår historie gjennom bygninger og bygningsmiljøer? Og hvilke nye historier skaper vi?

Utvalgte nasjonale og internasjonale aktører presenterer refleksjoner basert på globale og lokale prosjekter. Et tverrfaglig panel av humanister, filosofer, politikere og planleggere, drøfter konferansens problemstillinger fra scenekantens salong. 

 

PROGRAM PER. 02. JULI 2018 


PROGRAM:

08:00
Registrering, kaffe og befaring av Stavanger konserthus

09:00
Kunstnerisk innslag
Radio Tormod Carlsen

09:10
Konferansen åpner

 

 

+ SAMFUNN

Hvilke krefter og behov trigger transformasjon? Hvilken historie forteller vi?


09:20
Apell
Helen & Hard

09:30
The transforms of transformation
Hva er kjernen i alle endringer? Hvilke mål og verdier ligger bak vår transformasjon?
Håkan Forsell, Urbanhistoriker på Univeritetet i Stockholm og radiovert i podcasten ´Staden


10:10
Ulstein Arena
Kan bygg forme samfunn? Hvordan kan arkitekter og kommuner sammen skape nye bærekraftige historier?
Espen Pedersen, arkitekt MNAL Lund + Slaatto

10:30
Arkitektursalong
V/Andreas Fadum Haugstad (salongvert), filosof Arno Nilsen, psykolog Ellen Wessel, byantikvar Janne Wildberg, sosialentreprenør Nassima Dzair og Community builder Yrja Oftedahl Lothe.

11:00
Kaffepause

 

 

+ BYGG

Hva er nyttige verktøy og arbeidsmåter? Hvordan ivareta tradisjon gjennom nyskaping?

11:30
Apell
Austigard Arkitekter

11:35
Kvinnelinken - en historiefortelling.
Hvordan ivaretar og formidler vi vår bygningsarv? Om samarbeid, prosesser og metoder.
4B arkitekter v/Ingvild Lie-Nielsen, Sivilarkitekt MNAL og bygghere Lars Olav Jahre, Saja Eiendom AS.

12:00
Its all about degisn.
Hvordan forholder vi oss til våre arvede former? Transformasjoner i former og funksjoner skaper nye former og historier.
Lyndon Neri, arkitekt og partner i Neri & Hu

12:40
Arkitektursalong

13:00
Lunsj

 

 

+ DETALJ

Hvilke muligheter ligger i nye materialer og ny teknologi? Hva er arkitekturens tidløse kvaliteter?

14:00
Apell
Erik Langdalen

14:10
Stavanger Domkirke
Hva kan vi lære av historiens håndtverk og kvalitet? Hvordan ivareta håndverkstradisjon gjennom renovasjon?
Live Gram og Per Schelderup, arkitekter MNAL og partnere i Schelderup & Gram Arkitekter

14:40
Rethink!
Hvilke krefter krever transformasjon på detaljnivå? Ny teknologi gir oss nye muligheter til å løse problemer på en ny måte. Rodrico viser oss spennende globale nyheter.
Rodrigo Garcia Gonzales, Sivilarkitekt og ingeniør

15:20
Kunstnerisk innslag
Radio Tormod Carlsen

 

 

= SOSIALT

16:00
Mingling og bobler

17:00
Ferje/ Busstransport til transformasjonsområdet Østre bydel. Sosialt arrangement og befaring.

20:00
Stor fest på Tou Scene