TRANSFORMASJON + REFORM + FORMASJON + REFORMASJON 

  = OM FORM

 
 

Hvilken rolle spiller arkitektur og form i samtidens transformasjon? Er trans-formasjonen fast eller flytende? Representerer arkitekturen på den ene siden det faste, mens våre sosiale interaksjoner i det daglige arbeidet på den annen side noe mer flytende?  

Reformer, naturkatastrofer, kriger eller teknologiske nyvinninger er eksempler på faktorer som endrer tenkning og derved praksis - også arkitektfaglig praksis. Vi påvirkes av endring, men som formgivende profesjon bidrar vi også til transformasjon gjennom vårt daglige arbeid med å skape arkitektur og gi vår samtid form.  

På årets arkitekturdag ser vi med lupe på utvalgte globale og lokale arkitektoniske løsninger på tre nivåer knyttet til samfunn, bygg og detalj. Vi stiller spørsmål ved hvordan tradisjon og ny teknologi samspiller i pågående arkitektfaglig arbeid. Hvordan forvalter vi vår historie gjennom bygninger og bygningsmiljøer? Og hvilke nye historier skaper vi?

Utvalgte nasjonale og internasjonale aktører presenterer refleksjoner basert på globale og lokale prosjekter. Et tverrfaglig panel av humanister, filosofer, politikere og planleggere, drøfter konferansens problemstillinger fra scenekantens salong. 

 

PROGRAM PER. 23. MAI 2018 

PROGRAM:

 

08:00 Registrering, kaffe og omvisning i konserthuset

 

09:00 Konferansen åpner

 

SAMFUNN

Hvilke krefter og behov trigger transformasjon?

Hvilken historie forteller vi?

 

11:00 Kaffepause

 

BYGG

Hva er nyttige verktøy og arbeidsmåter?

Hvordan ivareta tradisjon gjennom nyskaping?

 

13:00 Lunsj

 

DETALJ

Hvilke muligheter ligger i nye materialer og ny teknologi?

Hva er arkitekturens tidløse kvaliteter?

 

16:00 Mingling og bobler

 

17:00 Sosialt arrangement og befaring av Transformasjonsområde i Østre bydel

 

20:00 Stor fest på Tou Scene