TRANSFORMASJON + REFORM + FORMASJON + REFORMASJON 

  = OM FORM

 

Gjennom former, reformer og formasjoner uttrykkes fortidens historier seg gjennom bygninger og bygningsmiljøer. Hvordan forvalter vi disse historiene og hvilke historier skaper vi? Hva ønsker vi å bevare når vi former om? Arkitekturdagen 2018 vil belyse transformasjoner globalt og lokalt, og spenningsforholdet mellom tradisjon og nyskapning.

 

SAMFUNN
Hvilke krefter og behov trigger transformasjon?
Hvilken historie forteller vi?

 

BYGG
Hva er nyttige verktøy og arbeidsmåter?
Hvordan ivareta tradisjon gjennom nyskaping?

 

DETALJ
Hvilke muligheter ligger i nye materialer og ny teknologi?
Hva er arkitekturens tidløse kvaliteter?

 

Møte solide bransjeleverandører på Arkitekturdagen!

Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell medlemsorganisasjon for arkitekter i Norge. Vi arbeider for å fremme god arkitektur og arkitekters felles interesser. Medlemmene omfatter ca. 3780 arkitekter i privat og offentlig sektor, og rundt 500 studenter.