Program

SSKR 8:e Nationella kongressprogram
Den 5-6 april 2017 på Svenska Mässan i Göteborg

 

Tid 5/4-17

Titel

Föreläsare

09.15–10.00

Registrering, kaffe och utställning

 

10.00–10.10

Inledning

Styrelsen

10.10–10.55

Funktionella besvär efter cancer i lilla bäckenet hos kvinnor

Karin Bergmak, Lisen Heden

11.00–11.45

Nervbevarande kirurgi

Rebecka Godtman

11.45–12.15

Återhämtning enligt ERAS

Jenny Jacobsson

12.15–13.15

Lunch och utställning

 

13.15–14.00

Sexuell dysfunktion hos män 

Martin Hyleborg

14.00–14.30

Livskvalitet efter cystectomi

Helena Tholin

14.30–15.00

Fika och utställning

 

15.00–15.45

Stomikomplikationer

Adiela C Marinez

Eva Carlsson

16.00–17.15

Årsmöte + redovisning av Kompetensbeskrivning och Uppföljning

Endast för medlemmar i SSKR

19.15–20.00

Mingel

 

20.00

Middag

 

 

 

Tid 6/4-17

Titel

Föreläsare

08.30–09.00

Hälsoekonomi – vad är det

Cecilia Tollin

09.00–09.30

Upphandling av stomihjälpmedel

Eva Sveman

09.30–10.30

Paneldiskussion

Hälsoekonomi/Upphandlingar/TLV

Swedish MedTec, TLV, Inköp VG, Brukare, Stomiterapeut

10.30–11.00

Fika och utställning

 

11.00–11.15

Besök på stomimottagning i Bali

Lena Wistmar

11.15–11.30

Rapport från Ghana

Anna Forsblom

Britt-Inger Bergkvist

11.30–12.15

Det svåra samtalet

Sofia Strand

12.15–13.00

Patientupplevelse

Julia Mjörnstedt Karlsten

13.00–14.00

Lunch

 

14.00–15.30

Inspirations föreläsning

Christina Stielli *

15.30–15.40

Avslutning 

Styrelsen

 

                   

FÖRELÄSARE 
Karin Bergmark Leg Läkare
Lisen Heden Leg Ssk/Spec onkologi
Rebecka Godtman  Leg Läkare
Jenny Jacobsson  Leg Ssk/Spec SSK 
Martin Hyleborg Leg Ssk Vidareutbildad inom sexologi
Helena Tholin Leg Ssk/Uroterapeut
Adiela Correa Marinez Leg Läkare
Eva Carlsson Leg Ssk/stomiterapeut
Cecilia Tollin Ekonom TLV
Eva Sveman Förbundsjurist Avdelningen för juridik SKL
Lena Wistmar Leg Ssk/Stomiterapeut
Anna Forsblom Leg Ssk/Stomiterapeut
Britt- Inger Bergkvist Affärsutvecklingschef Coloplast
Sofia Strand Leg psykolog
Julia Mjörnstedt Karlsten Grundare av ung cancer och krönikör i GT
   
Christina Stielli Årets kvinnliga talare 2014 och 2015
  Föreläsare inom områden som arbetsglädje,
  kommunikation,medarbetarskap och förändring
  * http://www.christinastielli.se/