Generaldebatt
Varför minskar antalet anbud i offentliga upphandlingar och vad kan vi göra åt det?

 

I genomsnitt lämnade 4,1 anbudsgivare anbud per upphandling år 2017. Det är en minskning jämfört med år 2016, då i genomsnitt 4,4 anbudsgivare lämnade anbud per upphandling. Uppgifter för år 2018 saknas än, men det finns anledning att anta att antalet fortsätter att minska. Det genomsnittliga antalet anbudsgivare per upphandling har dessutom årligen sedan minskat år 2012. Då lämnade i genomsnitt 4,8 anbudsgivare anbud.

Att ta reda på varför antalet anbudsgivare per upphandling minskar är viktigt för att finna medel för att se vad vi kan göra åt saken. Minskad konkurrens betyder dyrare och sämre anbud och är ett allvarligt hot mot den offentliga ekonomin. Vi skattebetalare riskerar att få betala mer för sämre varor och tjänster.

Vi har bjudit in några av Sveriges främsta debattörer för att under en och en halv timme diskutera vad som situationen beror på och ge förslag på vad som kan göras. Under debatten kommer diskussionen främst fokusera på vad som kan göras för att förbättra situationen till fördel för såväl skattebetalarna som för leverantörerna. Generaldebatten har följande deltagare:

 

...

Moderator:Peter Ljungbro

Affärsstrateg DoubleCheck Consulting AB

...

Birgitta Laurent

Upphandlings- och konkurrensexpert, Svenskt Näringsliv

...

Fredrik Kristiansson

Affärsutvecklings- & anbudschef, Kinnarps.

...

Inger Ek

GD,Upphandlingsmyndigheten

...

Martin Kruse

Vice Ordförande SOI samt upphandlingschef på Arbetsförmedlingen

...

Roger Himmelsköld

Upphandlingschef, Huddinge kommun

...

Sofia Lundberg

Docent, Umeå Universitet