PROGRAM

Dag 1, onsdag 23 oktober

 
     
09.00 Key Note 1 - Peter Trepte
Key Note 2 - Carina Risvig Hansen
Key Note 3 - Fredrik Morawetz
 
10.30

Kaffe

 
11.00 Generaldebatt 
Debatt- minskade antal anbud i offentliga upphandlingar


Moderator:   Peter Ljungbro, Affärsstrateg, DoubleCheck Consulting AB

Birgitta Laurent, Upphandlings- och konkurrensexpert, Svenskt Näringsliv
Fredrik Kristiansson, Affärsutvecklings- & anbudschef, Kinnarps.
Inger Ek, GD, Upphandlingsmyndigheten
Martin Kruse, Vice ordförande SOI samt Upphandlingschef, Arbetsförmedlingen
Roger Himmelsköld, upphandlingschef, Huddinge kommun
Sofia Lundberg, docent, Umeå universitet

 
12.30 Lunch  
13.30 Sem 1 - Ramavtal
Sem 2 - Standarder
Sem 3 - Referenser
 
15.00 Kaffe  

15.30-17.00

Sem 4 - Rättsmedel
Sem 5 - Byggentreprenader
Sem 6 - Säkerhetsskydd och personuppgiftsbehandling
 
18.30 Middag med underhållning  

 

Dag 2, torsdag 24 oktober

 

     
09.00 Keynote 4 - Chris Yukins
Keynote 5 - Michael Bowsher
Keynote 6 - Marta Andhov
 
10.30

Kaffe

 
11.00 Sem 7 - E-handel
Sem 8 - Hållbar upphandling
Sem 9 - Välfärdstjänster
 
12.30 Lunch  
13.30- 15.00 Sem 10 - Vilka som omfattas av LOU/LUF
Sem 11 - Onormalt låga anbud
Sem 12 - Koncessioner