Årets seminarier

Seminarierna kommer att uppdateras kontinuerligt fram till Konferensens start!

Byggentreprenader

Referenser

Hållbar upphandling

Koncessioner

Onormalt låga anbud

Ramavtal 

E-handel

Rättsmedel

Säkerhetsskydd och personuppgiftsbehandling

Vilka som uppfattas av LOU/LUF

Välfärdstjänster

Standarder