SLUTLIGT PROGRAM

 

Onsdag 28 november
10.00-11.00  

Registrering, kaffe/te

11.00-11.15  

Välkommen till Örnsköldsvik
Magnus Haglund, kommundirektör
Elisabeth Österllund, Lisbeth Slunga Järvhol
m

11.15-12.00  

”Vad är egentligen aktivitetsbaserat kontor? Historik, begrepp och forskning”
Christina Bodin Danielsson

12.00-13.00  

Lunch

13.00-13.45  

Trivsel, arbetsmiljö, hälsa och produktivitet  
Moderator - Maria Nordin

”Vad vet vi egentligen om kontorets effekter på arbetsmiljön?” En ny kunskapssammanställning
Aram Seddigh

13.45-14.30  

”Hur påverkas produktivitet och hälsa av att arbeta i aktivitetsbaserade kontor?” 
Helena Jahncke

14.30-15.00  

Fika

15.00-15.45  

”Är aktivitetsbaserat bra för alla?” AktiKon-projektet i Örnsköldsviks kommun
Elisabeth Österlund, Lisbeth Slunga Järvholm

15.45-16.30  

"Arbetsmiljö och hälsa i olika typer av kontorslösningar - ett pågående forskningsprojekt"
Åsa Stöllman

16.30-17.15  

”Checkflex” – en hjälp för att säkra arbetsmiljö, produktivitet och kvalitet i flexkontoret. 
Anita Pettersson-Strömbäck

17.30  

Mingel med snittar på det aktivitetsbaserade kontoret Kronan och rundvandring i mindre grupper

19.00  

Middag (för de som bokat vid registreringen)

 

   
Torsdag 29 november
08.30-09.30  

Fysisk aktivitet och ergonomi på kontoret
Moderator - Lisbeth Slunga Järvholm
”Fysisk aktivitet och stillasittande i aktivitetsbaserade kontor”

David Hallman

”Fysisk aktivitet och stillasittande i AktiKon-projektet”
Viktoria Wahlström

”Hur fixar vi ergonomin i det aktivitetsbaserade kontoret?”
Viktoria Wahlström

09.30-10.00  

Fika

10.00-11.00  

Interaktion människa – fysisk miljö - "Arkitekterna har ordet”
Moderator - Anita Pettersson-Strömbäck
”Aktivitetsbaserade kontor – en komplex miljö”
Mette Harder

”Verktyg för planering av det aktivitetsbaserade kontoret”
Katarina Grånäs

11.00-11.30  

Exempelorganisationer som inför aktivitetsbaserat
Moderator - Viktoria Wahlström
"Resan mot aktivitetsbaserat på Bolagsverket" - praktisk erfarenhet

Anna Ritzén och Karima Rouass

11.30-12.00  

Skellefteå kommun
Henrik Näslund

12.00-13.00  

Lunch

13.00-13.30  

Framgångsfaktorer, hur får vi till det i praktiken?
Moderator - Maria Nordin

”Förändring till nya arbetssätt”
Aram Seddigh

13.30-14.00  

”Exempel på goda implementeringar”
Linda Rolfö

14.00-14.30  

”Hur får man det att fungera i aktivitetsbaserat kontor? – Individ- och organisationsperspektiv”
Maral Babapour Chafi

14.30-15.00  

Paneldiskussion med möjlighet till frågor 
Moderatorer - Viktoria Wahlström och Maria Nordin

15.00-15.30  

Avslut

Kaffe/te