KONTAKT


Om du har frågor gällande programmet, vänligen kontakta:
Lisbeth Järvholm, lisbeth.jarvholm@vll.se

Om du har frågor gällande anmälan eller betalning etc. vänligen kontakta:
Elisabet Norlin, Umeå Congress, elisabet@umea-congress.se