Har du betalt medlemsavgiften?

Om du är medlem men inte betalt medlemsavgiften, avvakta med din bokning tills du betalt.
Om du inte fått faktura på medlemsavgiften. Skicka ett mail med kontaktuppgifter till ekonomi@talarforeningen.se  

 Ja

  Nej