Konferensen sker på Vrinnevisjukhuset i Norrköping, ViNgården entré 10, Clinicum Test och innovation

 

Parkering

Avgiftsbelagd parkering finns framför sjukhusets huvudentré. Se Skyltar

 

Länk till Östgötatrafiken:

https://www.ostgotatrafiken.se/

Busslinje till Vrinnevisjukhuset från Centrum,112,115 och 117

 

Taxi:

Taxibil Norrköping 011-100 100

http://www.taxibil.se/

 

Vikbolandets Taxi 011-160 000

http://www.taxi160000.se/