Middagen hålls på Östgöta Kök Nya Torget kl: 19.30

Östgöta Kök Nya Torget

Hospitalsgatan 30

6022 7 Norrköping

Karta:

https://www.hitta.se/kartan!~58.59148,16.19261,14.000000000000001z/tr!i=RRY6Oifp/search!i=ntvbbfac!q=%C3%96stg%C3%B6ta%20K%C3%B6k%20Nya%20Torget%20Hospitalsgatan%2030%20Norrk%C3%B6ping!t=single!st=cmp!ai=ntvbbfac!aic=58.59148:16.19261