FÖRELÄSARE

 

 

Madeleine Abrandt Dahlgren
Titel: Lära i samtiden för framtiden

Forskningsperspektiv på interprofessionell simulering

Madeleine Abrandt Dahlgren är professor i medicinsk pedagogik vid Linköpings Universitet. Hennes forskningsintressen rör pedagogiska processer med särskild inriktning mot praktiker inom professionsutbildning och professionell verksamhet inom hälso- och sjukvården.

 

 

Espen Henriksen
Titel: Simulering i ett framtidsperspektiv

Om simuleringsteknikens framväxt och utveckling i norden och världen. Hur har den tekniska utvecklingen påverkat simuleringsmetoderna?

Espen Henriksen arbetar som implementeringsspecialist för den nordiska regionen inom Laerdal. Han har en bakgrund som ambulanssjukvårdare och har lång erfarenhet av att arbeta med simulering och simuleringsutveckling.

Anders Ekholm
Titel: Hur fungerar världen?

Vad kan vi träna oss för och hur. Behöver vi träna oss inför de nya teknikerna, som kommer runt hörnet. Behöver vi träna oss med de nya patienterna som redan finns här?

Anders Ekholm är vice VD för Institutet för Framtidsstudier där han har ett särskilt ansvar för Institutets policyinriktade verksamhet och är även institutets talesperson i frågor som inte direkt rör respektive forskningsprojekt. Han har tidigare arbetat som analyschef på Socialdepartementet där han bland annat undersökt Sveriges framtida behov av vård och omsorg.

 

Andreas Claesson

Titel: Hjärt-lungräddning, genom historien och in i framtiden.

Andreas Claesson är Ambulanssjuksköterska och forskare vid Hjärtstoppscentrum Karolinska institutet och ger ett föredrag om hjärt-lungräddning (HLR) genom historien. Alla metoder, tekniker och vetenskapliga landvinningar kring HLR som presenteras, har någon gång i historien varit de allra senaste och riktlinjerna de mest aktuella. Detta föredrag ger en översikt från dåtid till nutid, från åderlåtning och blåsbälg till drönare och AI.