Pre-workshop, 20 mars i Linköping för er som är särskilt intresserade av praktisk färdighetsträning.

Kom och reflektera om lärande, träffa pedagoger och

simuleringspedagoger som delar ditt intresse av undervisning av

praktiska färdigheter! För mer information och anmälan, välkommen att läsa mer här