FÖRENINGSMÖTEN

Onsdag 13 maj   Förening   Lokal   Kontaktperson
13:00-17:00   SYMF-möte   Kiselsalen, NUS   bodil.bjor@regionvasterbotten.se
13:00-17:00   ST-läkarmöte   Gråstenen, NUS   marie.halen@regionvasterbottens.se
15:00-17:00   Nätverksträff AMM+FHV-ergonomer   Peterson Berger, Folkets Hus   gunilla.dahlgren@regionvasterbotten.se
12:00-17:00   Planeringsmöte riksföreningen för företagssköterskor    Oden, Folkets Hus   maria.sjoberg@avonova.se
13:00-17:00   Chefsmöte AMM   Konferensrummet, AMM   lars.modig@regionvasterbottens.se
13:00-17:00   FTF årsmöte   Balder, Folkets Hus   Mats_Andersson@golder.se
13:00-17:00   Miljömedicinskt möte   Nanna, Folkets Hus   karl.forsell@regionvasterbottens.se
             
             
Torsdag 14 maj          
17:00-18:00   SAMF årsmöte   Grim, Folkets hus   kristina.jakobsson@amm.gu.se
17:00-18:00   ARM-möte   Oden, Folkets Hus   karl.forsell@regionvasterbottens.se
17:00-18:00   Årsmöte riksföreningen för företagssköterskor   Idun, Folkets Hus   maria.sjoberg@avonova.se
17:00-18:00   SYMF årsmöte   Nanna, Folkets Hus   bodil.bjor@regionvasterbotten.se

 

SYMF – Svensk yrkes- och miljöhygienisk förening

SAMF –Arbets- och Miljömedicinsk Förening

ARM – Sektionen för Arbets- och Miljömedicin

FTF – Föreningen Teknisk Företagshälsovård