PRELIMINÄRT POGRAM
Programmet uppdateras fortlöpande.
 

Onsdag 13 maj    
13.00 - 17.00   Förmöte (anordnas av respektive förening, se separat flik)
     
     
Torsdag 14 maj    
07:00 - 07.45   Guidad morgonjogg/promenad vid älven. Samling Umeå Folkets Hus entré.
08.30 - 09.00   Registrering öppnar
09.00 - 09.15   Välkommen till Umeå
09.15 - 10.15   Keynote: Begreppet hållbarhet
Kalle Grill, lektor och docent i filosofi, Umeå Universitet
10.15 - 10.45   Kaffe
10.45 - 12.15   Parallella sessioner
    1.1 Unga i arbetslivet 1.2 Interventioner på arbetet 1.3 Omgivningsmiljö
12.15 - 13.00   Lunch
13.00 - 14.00   Keynote: Hållbart arbetsliv - går det att mäta?
Pål Molander, chef, STAMI
14.00 - 15.30   Parallella sessioner
    2.1 Kognitiv ergonomi 2.2 Inomhusmiljö 2.3 Arbete i olika klimat
15.30 - 16.00   Kaffe
16.00 - 17.00   Postersession/korta presentatoiner
17.00 - 18.00   Årsmöte (se separat flik)
19.00   Konferensmiddag restaurang Äpplet, Folkets hus
     
     
Fredag 15 maj    
08.30 - 09.30   Keynote: Promoting planetary health through sustainable environments
Paul Wilkinson, professor, London school of hygiene & tropical medicine
09.30 - 10.00   Kaffe
10.00 - 11.30   Parallella sessioner
    3.1 Riskbedömning - hur gör man? 3.2 Samverkan i arbetsmijöarbetet 3.3 Hälsoekonomi
11.30 - 12.30   Lunch
12.30 - 13.30   Keynote: How achieve sustainable employability?
Andreas Holtermann, professor, National Research Centre for the Working Environment, Köpenhamn
13.30 - 14.00   Avslutning och överlämning