POSTER

Vill du bidra med en poster/presentation på Vårmötet 2020?

Har du genomfört en studie eller ett utvecklingsprojekt? Då har du möjlighet att skicka in ett kort abstrakt (max 400 ord, typsnitt Arial, 12 pt). Alla posterpresentatörer kommer även under postersessionen på torsdag 14/5 kl 16:00-17:00 få ge ett sk ”speed talk” på 3 min, med 2-3 powerpointbilder. Om det blir många bidrag väljs de mest relevanta ut av Sektionen för Arbets- och miljömedicin.

Skicka ditt bidrag senast 28 februari till karl.forsell@regionvasterbotten.se. OBS! Ämnesraden ska märkas med ”Poster Vårmöte 2020”.